DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - FOLK -

1 Kor 1,3-9

Nåde va­ere med dere og fred fra Gud, vår Far, og Her­ren Je­sus Kris­tus! Jeg tak­ker all­tid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kris­tus Je­sus. I ham er dere blitt rike på alt, på all la­ere og all kunn­skap; vit­nes­byr­det om Kris­tus har da også fått sik­kert fes­te hos dere. Der­for mang­ler dere ikke noen nåde­gave mens dere ven­ter på at vår Her­re Je­sus Kris­tus skal åpen­ba­re seg. Han skal også grunn­fes­te dere helt til en­den kom­mer, så dere kan stå uten å bli an­kla­get på vår Her­re Jesu Kris­ti dag. Gud er tro­fast, han som har kalt dere til fel­les­skap med sin Sønn, Je­sus Kris­tus, vår Her­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.