10 SPØRS­MÅL

Agderposten - - FOLK -

1. Hvil­ken norsk for­fat­ter har skre­vet en bok om Ro­ger Brown, en be­ryk­tet og til­bake­truk­ket re­krut­te­rings­eks­pert i sin bes­te al­der, som også er film­a­ti­sert?

2. I hvil­ken kom­mu­ne lig­ger Naer­øy?

3. Hva he­ter tegne­se­rie­hef­tet med kort­fat­te­de ut­ga­ver av nors­ke folke­even­tyr som kom­mer til jul hvert år?

4. Hva vok­ter Ker­be­ros over, i føl­ge gresk my­to­lo­gi?

5. Hvor kom­mer avi­sa Da­la­ne Ti­den­de ut?

6. Hvil­ken skue­spil­ler, med nors­ke aner, fe­tet seg opp til rol­len som Brid­get Jo­nes?

7. Hvor­for bru­kes ar­row­rot av og til i mat?

8. Hvil­ken kunst­ner mal­te sitt kan­skje mest be­rømt verk, «Natte­vak­ten» i 1642?

9. Fra hvil­ket land stam­mer spil­let Mah Jong?

10. Hva slags fôr dyr­kes det mest av i Nor­ge?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.