STRENG STRAFF

Agderposten - - NYHETER -

▶ Lloyd Klei­ve­ne er i Aust-Ag­der ting­rett dømt til feng­sel i to år og åtte må­ne­der.

▶ Han er også dømt til å be­ta­le ban­ke­ne 8,5 bil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning.

▶ Han ble dømt for et til­fel­le av grov utro­skap, sju gro­ve be­dra­ge­ri­er.

▶ Selv hev­der Klei­ve­ne han er uskyl­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.