Polsk trai­ler skap­te lang kø på E18

Agderposten - - NYHETER - ▶ AREN­DAL:

Po­li­ti­et fikk mel­ding om trai­le­ren med mo­tor­stans på E18 ved Da­len i Aren­dal kort før klok­ken 21 tors­dag.

– Den had­de fått mo­tor­stans, og var mørk­lagt, sier ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der-po­li­ti­et til Ag­der­pos­ten.

Pro­ble­me­ne med den pols­ke trai­le­ren ved­var­te ut­over nat­ta.

– Det var lan­ge køer i star­ten, og po­li­ti­et di­ri­ger­te en pe­rio­de tra­fik­ken for­bi, sier Rep­stad.

Klok­ken 0.50 had­de mann­ska­per fra Joseph­sen fått truk­ket vogn­to­get inn i en lom­me, og E18-tra­fik­ken var til­ba­ke ved det nor­ma­le.

– Det var også pro­ble­mer med strøm­men på trai­le­ren, nev­ner Rep­stad i po­li­ti­et.

Det er vars­let mye ned­bør i SørNor­ge de nes­te da­ge­ne, og med tem­pe­ra­tu­rer ned mot null gra­der.

Det er også føl­ge me­teoro­lo­ge­ne fare for un­der­kjølt regn de nes­te tre da­ge­ne.

– Fre­dag ven­tes vans­ke­li­ge kjøre­for­hold på grunn av snø og tem­pe­ra­tu­rer rundt null gra­der. Vi ber bi­lis­ter kjø­re etter for­hol­de­ne og vise hen­syn, skri­ver Veg­tra­fikk­sen­tra­len på Twit­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.