Han tro­ner øverst på Ag­der KrFs valg­lis­te

Agderposten - - NYHETER - ▶ PAR­TI­ET

ved­tok sine fore­truk­ne kan­di­da­ter tors­dag kveld. Bjørn A. Rop­stad, den lengst­sit­ten­de ord­fø­re­ren i lands­de­len, ble tors­dag kveld valgt til fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat på Ag­der KrFs no­mi­na­sjons­møte.

Slik så top­pen av lis­ten ut etter no­mi­na­sjons­mø­tet:

1. Bjørn Rop­stad

2. Jan­ne Ny­støl

3. Ru­ne and­re Sør­tveit Fur­støl

4. In­gunn Roppe­stad

5. Tore Askild­sen

6. Jon Olav Strand

Strand vars­let i for­kant av no­mi­na­sjons­mø­tet at han vil­le trek­ke seg der­som han hav­net på den vars­le­de sju­ende­plas­sen. Nå er han løf­tet én plass, og iføl­ge Faed­re­lands­ven­nen blir han der­med va­eren­de i fyl­kes­po­li­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.