«Must win» for Sar­ri og Chelsea

Chelsea er på nip­pet til å spo­re helt av i gull­jak­ten. Lør­dag kan Man­ches­ter City vin­ke far­vel til Mau­rizio Sar­ris menn. Ver­dens bes­te? Skral sta­ti­stikk

Agderposten - - SPORT SPORT -

BERNT HA­RALD BRENNEVANN, NTB

Etter en strå­len­de se­song­start har Chelsea litt etter litt falt av las­set i den yp­pers­te Pre­mi­er League-top­pen. Der lon­do­ner­ne sto med åtte sei­rer og var ube­sei­ret på sine tolv førs­te kam­per, har klub­ben tapt to av sine tre sis­te.

Den nedad­gå­en­de kur­ven star­tet i det stil­le med fle­re uav­gjort, og med to stra­ke bort­e­tap for Tot­ten­ham (1-3) og Wolver­hamp­ton (1-2) har Chelsea hav­net i en si­tua­sjon der de må slå se­rie­le­der Man­ches­ter City hjem­me på Stam­ford Brid­ge lør­dag kveld for å ber­ge sis­te rest av gull­hå­pet.

Tap vil sen­de Chelsea hele 13 po­eng bak ta­bell­top­pen. En slik luke lar seg ikke tet­te i da­gens fot­ball. Selv med sei­er vil det bli bein­tøft, men ikke umu­lig.

Sar­ri me­ner la­get hans ikke er i naer­he­ten av Man­ches­ter Citys kva­li­te­ter. De re­gje­ren­de mes­ter­ne har bare fort­satt der de slapp for­ri­ge se­song og pluk­ket hele 41 av 45 mu­li­ge po­eng. Sam­men med Li­ver­pool er de ale­ne om å va­ere uten tap.

– De er på et an­net nivå enn oss. Jeg me­ner City kan­skje er ver­dens bes­te lag, så av den grunn blir det en vans­ke­lig kamp for oss, sa Sar­ri etter midt­ukens smell i Wolver­hamp­ton. Chelse­as knall­ster­ke liga­åp­ning fikk man­ge til å lure på om klub­ben kun­ne gi City kamp til dø­ra om PL-tit­te­len. Sar­ri selv har inn­sett at se­son­gen nå hand­ler om å bli blant de fire bes­te og sik­re mes­ter­liga­spill.

– Vår kamp er å greie topp fire. Det­te re­sul­ta­tet har klud­ret det til for oss, sa ita­lie­ne­ren etter å ha sett Wol­ves snu 0-1 til 2-1-sei­er.

Sar­ri la til at han var «vel­dig be­kym­ret» over at Chelsea ald­ri re­spon­der­te på det førs­te bak­lengs­må­let ons­dag.

– Vi had­de full kon­troll, men plut­se­lig ble vi et an­net lag uten rik­ti­ge av­stan­der og fot­bal­len vi plei­er å spil­le.

Chelsea har tapt fem av sine seks sis­te mø­ter med Man­ches­ter City. I au­gust fikk Sar­ri selv mer­ke de ly­se­blås slag­kraft da Sergio Agüeros mål­dob­bel sik­ret Pep Guar­dio­las stjerne­gal­le­ri 2-0 i Com­mu­ni­ty Shield.

Li­ver­pool kan va­ere se­rie­le­der etter hel­gens run­de. De rød­kled­de, som er to po­eng bak City, mø­ter Jos­hua Kings Bourne­mouth borte i lør­da­gens tid­lig­kamp.

AP / NTB scanpix

Chelsea-stjer­ne­ne dep­per etter ta­pet for Wolver­hamp­ton. Slår de til­ba­ke når se­rie­le­de­ren kom­mer på be­søk?

AP / NTB scanpix

Blir det mer ju­bel for Man­ches­ter City?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.