Tre nors­ke no­mi­nert til Gram­my

Agderposten - - KULTUR & UNDERHOLDNING - ▶ KY­GO,

Leif Ove Ands­nes og Mor­ten Lind­berg sto alle på lis­ta da Gram­my­no­mi­na­sjo­ne­ne ble kla­re fre­dag. Gram­my reg­nes som ver­dens gje­ves­te mu­sikk­pris.

Kyr­re «Ky­go» Gør­vell-Dahll er no­mi­nert i klas­sen Best re­mixed recor­ding for «Star­ga­zing (Ka­ska­de Re­mix) – med Jus­tin Jes­so. Det er førs­te gang han er no­mi­nert til Gram­my.

Lyd­gu­ru­en og plate­pro­du­sen­ten Mor­ten Lind­berg har va­ert no­mi­nert hele 24 gan­ger tid­li­ge­re, men ald­ri vun­net. Den­ne gan­gen må han kon­kur­re­re med seg selv i klas­sen Best Im­mer­si­ve Au­dio Al­bum.

Lind­berg er no­mi­nert for «Folke­to­ner» med Det Nors­ke Jente­kor, di­ri­gert av An­ne FULL SCE­NE: Ka­rin Sun­dal-Ask, og «Hen­ning Som­mer­ro: Uja­maa & The Ice­berg», der Trond­heim Sym­foni­or­kes­ter og so­lis­ter frem­fø­rer to av kom­po­nis­tens verk.

En an­nen nord­mann som også er no­mi­nert fle­re gan­ger tid­li­ge­re, er pia­nist Leif Ove Ands­nes. Han er nå no­mi­nert i klas­sen Best Cham­ber Mu­sic/Small En­sem­ble Per­for­mance for «Stra­vin­sky: The Ri­te Of Spring Con­cer­to For Two Pianos». Ands­nes er no­mi­nert sam­men med den ca­na­dis­ke pia­nis­ten Marc-André Ha­me­lin.

Gram­my­pri­se­ne ut­de­les for 61. gang, og det de­les ut pri­ser i alt 84 klas­ser, går det fram av Gram­mys nett­side.Pri­se­ne de­les ut 10. fe­bru­ar nes­te år. (©NTB)

En rek­ke ar­tis­ter med band og kor i ryg­gen skap­te jule­magi på Sam Ey­des plass.

JULEGLEDE: Tor Mag­ne Braa­ten var med på å spre juleglede blant by­ens be­folk­ning en regn­tung fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.