Fei­ret 20 år på My­ra­tu­net

Agderposten - - SIDEBLIKK -

8. de­sem­ber 1998 åpnet My­ra­tu­net og vi fire hjelpe­plei­ere var med på flytte­las­set fra Aren­dal syke­hjem.

Det­te sier litt om at Aren­dal kom­mu­ne har sta­bi­le an­sat­te, og vi har en spen­nen­de jobb in­nen hel­se.

Spen­nin­gen var stor da vi kjør­te opp til sko­gen og My­ra­tu­net og skul­le star­te opp på en helt ny av­de­ling.

Post 4 som vår av­de­ling he­ter, har vi åtte rom og be­boer­ne våre tren­ger eks­tra trøst og en trygg hver­dag.

Ons­dag kveld pyn­tet vi til fest på av­de­lin­gen for å fei­re 20 år på My­ra­tu­net.

Vi var sam­let tret­ti styk­ker med bru­ke­re, på­rø­ren­de og an­sat­te til pølse­fest, mu­sikk, sang og lodd­salg!

Takk til dere som gjor­de ju­bi­le­ums­fes­ten vel­lyk­ket. Det skri­ver kvar­tet­ten på bil­det på Side­blikks nett­side – Ruth, Arn­hild, Elin og Ing­rid

Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.