Så mye er kom­met i gry­ta

Agderposten - - SIDEBLIKK - AREN­DAL:

Ons­dag var det kom­met inn 45.929 kro­ner i alle Frel­ses­ar­me­ens jule­gry­ter i Aren­dal.

Det for­tel­ler Ka­ri Tellef­sen i Aren­dal korps

– Folk er po­si­ti­ve, og vi er takk­nem­li­ge for den sto­re gi­ver­gle­den, fort­set­ter hun som hå­per på stor gi­ver­gle­de også frem­over.

Den førs­te gry­ta ble satt ut un­der jule­tre­ten­nin­gen på Tor­vet 1. de­sem­ber.

Man­da­gen etter ble så de tre and­re gry­te­ne satt ut på Hare­bak­ken, Stoa og Amfi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.