EIENDOMSHANDEL

Agderposten - - BOLIG -

OMSETNINGER FOR AREN­DAL KOM­MU­NE UKE 48:

Rom­stø­len 57 (Gnr 38, bnr 232) er over­dratt fra Per Kjell Mad­land til Anna Mar­got Mad­land (30.11.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også an­del av Gnr 38, bnr 234

An­del av Kirke­vei­en 24 (Gnr 305, bnr 417) er solgt for kr 2.000.000 fra Øystein Just til In­ger Liv Torp (30.11.2018)

Sal­get om­fat­ter også an­del av Gnr 305, bnr 467

Sal­get om­fat­ter bnr 537 også an­del av Gnr 305,

Ve­nus­vei­en 21 (Gnr 508, bnr 623) er solgt for kr 1.100.000 fra Ha­rald J Steen Fa­r­aasen til And­ri Hei­dar Gud­laugs­son og Un­nur M Ingi­bergs­dottir (30.11.2018)

An­del av Fry­dent­opp­vei­en 5 (Gnr 507, bnr 2233) er over­dratt fra Solveig Aan­by Aas til Chris­ti­an Klü­ver (30.11.2018)

Gnr 305, bnr 4 er solgt for kr 4.760.000 fra Jan Sy­vert­sen til Sy­vert­sen Ei­en­dom As (29.11.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 305, bnr 143 Sal­get om­fat­ter også Gnr 305, bnr 230 Sal­get om­fat­ter også Gnr 305, bnr 231 Sal­get om­fat­ter også Gnr 305, bnr 232 Sal­get om­fat­ter også Gnr 305, bnr 1041

An­del av Som­mer­fryd­vei­en 26 (Gnr 508, bnr 87) er over­dratt fra El­se Ka­rin Jeg­te­berg til Ru­ne Si­mon­sen (29.11.2018)

Strøms­bune­set 9 A (Gnr 502, bnr 438, sek­sjon 7) er over­dratt fra Ha­rald Lyng­myr til Cal­vert Ja­ne Født 31.05.66, Ca­thri­ne Couch­e­ron Ber­li, Michael Alex­an­der Lyng­myr, Thor Lyng­myr og Øystein Lyng­myr (28.11.2018)

Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Gnr 502, bnr 1306

Strøms­bune­set 9 A (Gnr 502, bnr 438, sek­sjon 7) er solgt for kr 2.200.000 fra Cal­vert Ja­ne Født 31.05.66, Ca­thri­ne Couch­e­ron Ber­li, Michael Alex­an­der Lyng­myr, Thor Lyng­myr og Øystein Lyng­myr til Trym E Aar­stad Venne­moe (28.11.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 502, bnr 1306

Skøyte­vei­en 2 (Gnr 445, bnr 112) er solgt for kr 2.325.000 fra Arild Mar­cus­sen til Ca­ri­na Sol­lie og Roy Gru­de (28.11.2018)

Skil­søtop­pen 24 (Gnr 205, bnr 299) er solgt for kr 5.600.000 fra Gi­ne K Hal­vor­sen-Schä­fer og Jan Fred­rik Kjosås til Frank Han­sen og Syn­nø­ve Sand­øy (28.11.2018)

Vind­holm­heia 34 (Gnr 509, bnr 524, sek­sjon 4) er solgt for kr 1.740.000 fra Alice Bro­ers til El­len Me­rethe Sø­ren­sen (27.11.2018)

Nye Stenk­lev­vei 1 H (Gnr 24, bnr 331, sek­sjon 6) er solgt for kr 1.690.000 fra Beb Bygg As til Kjell In­ge Wa­sk­aas (27.11.2018)

Klokke­hatt­vei­en 12 (Gnr 436, bnr 683, sek­sjon 21) er solgt for kr 1.615.000 fra Chris­ti­ne H Skjel­bak­ken til The­re­se Ol­sen (27.11.2018)

An­del av Ytre Reve­sand­vei 9 (Gnr 206, bnr 203) er over­dratt fra Ma­rit Møller Abra­ham­sen til At­le Abra­ham­sen og Tore Abra­ham­sen (27.11.2018) An­del av Bjørns­plass 12 A (Gnr 505, bnr 309) er over­dratt fra Bjørn Ro­ger Gjem­ble til In­ger Liv Gjem­ble (27.11.2018)

Nye Stenk­lev­vei 1 G (Gnr 24, bnr 331, sek­sjon 1) er solgt for kr 1.690.000 fra Beb Bygg As til Bjørg Jor­dal (27.11.2018)

Skau­vei­åsen 9 (Gnr 502, bnr 828) er solgt for kr 2.520.000 fra Bjørg Mør­land til Hil­de Ras­mus­sen og Trond Ras­mus­sen (26.11.2018)

Nye Stenk­lev­vei 1 K (Gnr 24, bnr 331, sek­sjon 4) er solgt for kr 1.690.000 fra Beb Bygg As til Elia­na Rav­nya C Ro­land (26.11.2018)

An­del av Ytre Reve­sand­vei 9 (Gnr 206, bnr 203) er over­dratt fra Per Øystein Abra­ham­sen til Ma­rit Møller Abra­ham­sen (26.11.2018)

OMSETNINGER FOR BIRKENES KOM­MU­NE UKE 48:

Lunde­vei­en 295 (Gnr 174, bnr 3) er over­dratt fra Sigrid Fe­ten til Ju­dith Håke­dal og Odd Håke­dal (30.11.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Lunde­vei­en 301 (Gnr 174, bnr 4)

An­del av Mos­fjell­vei­en 976 (Gnr 45, bnr 51) er over­dratt fra Ai­na Hov­stad Wes­ter­berg til Ni­els Dam­gaard (30.11.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også e.d. i Lil­le­sand kom­mu­ne

An­del av Hau­kom­vei­en 274 (Gnr 142, bnr 2) er over­dratt fra Thor Hå­kon Aane­land til Gyro Heia (28.11.2018)

Grant­un­ve­gen 36

(Gnr 88, bnr 374) er solgt for kr 2.100.000 fra Oda Ja­cob­sen til Dan-Ro­bert Lar­sen og Karo­li­ne Au­le Er­land­sen (28.11.2018)

Bjel­lands­vei­en 231 (Gnr 121, bnr 1) er over­dratt fra Nils Bjel­land til Åse Ma­rie Bjel­land (26.11.2018)

Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Gnr 121, bnr 6

Vat­ne hytte­om­rå­de 86 (Gnr 141, bnr 4, fnr 18) er solgt for kr 575.000 fra Rik­ke Sil­k­ja­er Haug­land og Stian Sil­k­ja­er Haug­land til Kje­til S Ha­ralds­eid og Ma­rie L Vabo Ha­ralds­eid (26.11.2018)

OMSETNINGER FOR FRO­LAND KOM­MU­NE UKE 48:

Hel­dals­vei­en 440 (Gnr 44, bnr 2, fnr 10) er over­dratt for kr 220.000 fra Svein Egil Lie­støl til Clau­dia Eva Ma­ria Fritsch og Di­et­mar Fritsch (30.11.2018)

Rugde­vei­en 14 A (Gnr 14, bnr 273) er solgt for kr 1.052.100 fra Sør Bo­lig Pro­sjekt As til Trond E Wi­ker Røn­nin­gen (30.11.2018)

Hel­dals­vei­en 308 (Gnr 44, bnr 6) er solgt for kr 100.000 fra Norsk Lut­hersk Indre­mi­sjon til Tor Gun­nar Hel­dal (28.11.2018)

Gnr 13, bnr 203 er over­dratt fra Bliks­åsen Pa­no­ra­ma As til Fro­land Kom­mu­ne (28.11.2018)

Over­dra­gel­sen om­fat­ter

729 også Gnr 18, bnr

Tvei­ten­vei­en 44 B (Gnr 19, bnr 25, sek­sjon 2) er solgt for kr 2.040.000 fra Leif Lawren­se Erik­sen til Kris­tof­fer Pe­der­sen (27.11.2018) Kil­de: Nor­kart AS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.