Bank: – Pels­bøn­der kan bli gjelds­sla­ver hvis na­e­rin­gen av­vik­les

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN - ▶ SELV

VER­DI­ER:

med er­stat­ning fra sta­ten, kan en tre­del av nors­ke pels­bøn­der sit­te igjen med mil­lion­gjeld hvis na­e­rin­gen av­vik­les, iføl­ge Spare­bank 1 SR-Bank.

Ban­ken, som er Nor­ges fem­te størs­te, har rundt 30 pels­bøn­der blant sine kun­der, skri­ver Na­tio­nen. Ban­ken har reg­net på hva som skjer der­som re­gje­rin­gens for­slag om å for­by pels­dyr­hold blir iverk­satt og bøn­de­ne får den kom­pen­sa­sjo­nen de er fore­spei­let.

Man­ge av ban­kens kun­der vil bli sit­ten­de igjen med mil­lion­gjeld, og for nes­ten en tre­del vil gjel­den va­ere så stor at de ri­si­ke­rer å bli gjelds­sla­ver og måt­te gå fra gård og grunn.

– De vil sli­te med å be­ta­le lå­ne­ne. De må en­ten sel­ge ei­en­dom­men el­ler gå fra hus og hjem, sier ban­kens land­bruks­sjef, Mor­ten Mal­min. For ti av kun­de­ne er ri­si­ko­en så høy at også ban­ken kan tape pen­ger om pels­dyr­drif­ten opp­hø­rer. (©NTB)

NHO-di­rek­tør i Ag­der Si­ri Mat­hie­sen plan­leg­ger et se­mi­nar om hvor­dan be­drif­ter blir lurt og hvor­dan de kan unn­gå det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.