He­vin­gen av fre­gat­ten kan tid­ligst be­gyn­ne 20. ja­nu­ar

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ HORDA­LAND For å kla­re å heve den for­lis­te fre­gat­ten KNM Hel­ge Ing­stad tren­ger For­sva­ret fem til seks da­ger med fint va­er. Ar­bei­det kan star­te tid­ligst 20. ja­nu­ar. Det kom fram på en ori­en­te­ring for pres­sen fre­dag.

Åp­nin­gen for løfte­kjet­tin­ger har blitt mind­re for­di fre­gat­ten har sklidd len­ger ned langs sjø­bun­nen.

– Det be­tyr at vi må flyt­te kjet­tin­ge­ne len­ger fram og bak­over på skro­get. Vi må der­for gå i gang med kun tre av fire sett med løfte­kjet­tin­ger. Det er en utro­lig kre­ven­de ope­ra­sjon, sier kom­man­dør­kap­tein Arild Øyde­gard, som er For­svars­ma­te­ri­ells pro­sjekt­le­der for he­vin­gen. Tors­dag kveld måt­te kran­far­tøy­et Ram­biz for­la­te ha­vari­ste­det på grunn av sterk og øken­de vind, men fre­dag kveld ven­tes det at far­tøy­et kan gjen­opp­ta ar­bei­det ved ha­va­ris­ten, opp­ly­ser For­sva­ret.

– Fra søn­dag mor­gen er det meldt sterk vind fra nord­vest, og det vil tro­lig med­føre stans i ope­ra­sjo­ne­ne til va­er­for­hol­de­ne til­la­ter vi­de­re ar­beid, he­ter det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.