Kvin­ne fra Fro­land dro inn 5 mil­lio­ner

En kvin­ne fra Fro­land kan kose seg litt eks­tra etter at hun ble fem mil­lio­ner kro­ner ri­ke­re lør­dag kveld.

Agderposten - - NYHETER - Jon An­dre­as­sen og Bjørn At­le Ei­de jon.an­dre­as­[email protected]­der­pos­ten.no

På stats­ka­na­len like før klok­ken åtte prik­ket fro­len­din­gen nem­lig inn syv ret­te i lotte­trek­nin­gen. Ge­vins­ten ble 4.975.130 kro­ner.

– Det­te tror jeg ikke på, ut­brøt kvin­nen da Norsk Tip­pings re­pre­sen­tant ring­te og for­tal­te om stor­ge­vins­ten.

Litt ut­over i sam­ta­len fikk Norsk Tip­ping over­be­vist kvin­nen om at hun fak­tisk er ny­bakt Lot­to-mil­lio­na­erer.

– Nå ble jeg helt varm, at det går an, sa kvin­nen, iføl­ge Norsk Tip­ping.

Også Fro­lands-kvin­nens hund rea­ger­te:

– Nå er til og med hun­den helt tul­le­te, den mer­ker nok at det brått ble en an­nen stem­ning her, sier kvin­nen lat­ter­mildt.

Kvin­nen for­tel­ler at kvel­den vi­de­re er vans­ke­lig å spå, men at det nok må syn­ke litt inn.

Tal­le­ne ga fem mil­lio­ner i ge­vinst. Sør­len­din­gen var én av tre ho­ved­vin­ne­re lør­dag kveld.

De øvri­ge var en kvin­ne fra My­sen og en mann fra Brønn­øy­sund.

Tal­le­ne som gjor­de de tre til mange­mil­lio­na­er var 6-10-1213-17-21-29. Lør­da­gens til­leggs­tall var 3.

PS: Sjan­sen for å få første­pre­mi­en i Lot­to er ca. 1:5,4 mill. per rek­ke. ▶

e på dem, for­tel­ler Schive

FOTO: NORSK TIP­PING

VANT: Aust­eg­den prik­ket inn alle de syv ho­ved­tal­le­ne lør­dag kveld, og kan der­med kal­le seg mange­mil­lio­na­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.