Kom på be­søk

Agderposten - - NYHETER -

hus­ei­er rin­ger po­li­ti­et og for­tel­ler at det har kom­met en sterkt be­ru­set per­son inn til dem. De kjen­ner ikke per­sonen. Po­li­ti­et ryk­ker ut og be­stil­ler taxi til man­nen, som vi­ser seg å bo et styk­ke unna, men i be­ru­sel­sen har bom­met på hjemadres­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.