Bil dund­ret inn i stol­pe

Sjå­fø­ren slapp fra det med skrek­ken da bi­len skled av vei­en og dund­ret inn i en stol­pe på vei opp mot Gull­knapp lør­dag for­mid­dag.

Agderposten - - NYHETER -

Po­li­ti­et fikk mel­ding om tra­fikk­uhel­let klok­ken 10.35 lør­dag for­mid­dag.

– Mel­ding om bil som har sklidd av vei­en på vei inn mot fly­stri­pen på Gull­knapp, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der klok­ken 10.50.

Bi­len skal ha truf­fet en stol­pe og kab­ler ble lig­gen­de på bak­ken etter uhel­let.

– Uklart om det­te er strøm­fø­ren­de kab­ler. Po­li­ti­et er på vei, opp­ly­ses det.

Klok­ken 11.11 opp­ly­ser po­li­ti­et at in­gen per­soner er ska­det i tra­fikk­uhel­let.

– Stol­pen er del­vis ute i vei­ba­nen, det lig­ger fle­re kab­ler på bak­ken. Bil­ber­ging er på vei, samt mann­ska­per som kan ta hånd om kab­le­ne, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Det var en Vol­ks­wa­gen Trans­por­ter - med én per­son - som kjør­te av vei­en.

Ag­der­pos­tens fo­to­graf på ste­det opp­ly­ser at det er sva­ert glatt på strek­nin­gen. I lø­pet av nat­ten har det fryst til is fle­re ste­der på vei­strek­nin­gen - oppå det som ble strødd fre­dag.

Klok­ken 11.20 ven­ter man frem­de­les på at en­tre­pre­nør skal kom­me frem til ste­det for å ta seg av kab­le­ne som lig­ger i vei­ba­nen. Det er fort­satt ikke av­klart om de er strøm­fø­ren­de.

– Pa­trul­je på ste­det mel­der til­ba­ke at det er «klink is» inn Gull­knapp­vei­en, sva­ert glatt, opp­ly­ser po­li­ti­et.

FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

KAB­LER: Bi­len kra­sjet inn i en stol­pe, som så vel­tet. Kab­ler ble lig­gen­de i vei­ba­nen etter ulyk­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.