Jule­han­de­len økte med 3 pro­sent

Agderposten - - NYHETER -

Nord­menn hand­let for 3 pro­sent mer før jul i fjor enn i 2017. Pos­ten mel­der om en «all time high» på pakke­fron­ten.

Black Fri­day, som i fjor var 23. no­vem­ber, reg­nes nå som star­ten av jule­han­de­len.

– 2018 had­de ti­de­nes bes­te Black Fri­day, noe som ga en skik­ke­lig kick­start på jule­han­de­len, sier Bror Sten­de, di­rek­tør for Vir­ke fag­han­del.

Han­de­len i de­sem­ber end­te der­imot så vidt over fjor­årets. To­talt fikk jule­han­de­len, med start i uke 47, en vekst på 3 pro­sent i for­hold til i 2017. Tall fra Kvarud Ana­ly­ses jule­han­delsin­deks, ba­sert på tall fra 190 kjøpe­sent­re lan­det rundt, vi­ser at man­ge hand­let mye like før jul.

Sam­ti­dig med at om­set­nin­gen i kjøpe­sent­re­ne har noe sva­ke­re vekst i de­sem­ber enn an­tatt, mel­der Pos­ten om «all-time high» for pak­ker i Post i bu­tikk.

– Tal­le­ne fra Pos­ten ty­der på at sta­dig fle­re hand­ler jule­ga­ve­ne på nett, sier Sten­de.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.