DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - FOLK -

Ef 1,7-12 7 I ham har vi fri­he­ten, kjøpt med hans blod, til­gi­vel­se for syn­de­ne. Så rik er Guds nåde, 8 som han har latt strøm­me over oss med all vis­dom og for­stand, 9 da han kunn­gjor­de for oss sin vil­jes mys­te­ri­um, det han gjer­ne vil­le gjø­re i ham. 10 Han vil­le full­fø­re sin frel­ses­plan i ti­dens fyl­de: å sam­men­fat­te alt i Kris­tus, alt i him­mel og på jord i ham. 11 I ham er også vi blitt ar­vin­ger, vi som på for­hånd var be­stemt til det etter Guds for­sett, han som gjen­nom­fø­rer alt etter sin egen plan og vil­je. 12 Slik skul­le vi va­ere til lov og pris for hans her­lig­het, vi som alt nå har satt vårt håp til Kris­tus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.