- Fra na­tur til ver­sting

Agderposten - - SIDEBLIKK -

TAN­KER: Fra en le­ser: – Me­rinoull, så bra, tenk­te jeg og tok tep­pet med ret­ning kas­sa.

– På vei­en snud­de jeg det for å va­ere sik­ker på at jeg kjøp­te et na­tur­pro­dukt.

Og hva ser jeg?

100 pro­sent akryl?!

Rett og slett en ver­sting blant mikro­plast-pro­du­sen­te­ne!

Er det and­re enn jeg som får en ube­ha­ge­lig fø­lel­se av at pro­du­sen­ten prø­ver å lure oss?

Hm. Man kan visst ald­ri dob­belt­sjek­ke ting nok, ten­ker Side­blikks mas­kot, herr Må­kulf ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.