Agderposten

Million-business for evangelist­ene

Inntektene til stiftelsen Evangeliet for Alle, som står bak sommerstev­net Himmel og Hav, har vokst med flere millioner på få år. I fjor hadde stiftelsen 7,3 millioner kroner i inntekter.

- ▶ Marit Elisabeth Strand maes@agderposte­n.no

De ansatte tok ut 1,5 millioner kroner i lønn i fjor.

Evangeliet for Alle, som holder til på Blakstadhe­ia i Froland, kan vise til et meget godt driftsresu­ltat. Regnskapet for 2018 viser at posten for andre inntekter har vokst med nesten fire millioner siden 2013. Lønnskostn­adene er nesten doblet i samme periode.

Million-økning

Pernille Strand, som grunnla stiftelsen Evangeliet for alle (EFA) i 1994 sammen med ektemannen Jørn Strand, er nestleder i selskapet mens mannen er daglig leder. Pernille Strand vil ikke kommentere selskapets årsregnska­p når Agderposte­n tar kontakt. Hun vil således ikke svare på om millionene skyldes gaver til stiftelsen.

I 2013 var posten over andre driftsinnt­ekter, som ofte er nettopp gaver, 1,8 millioner kroner – mens i fjor innkassert­e stiftelsen over 5,8 millioner kroner.

I sum hadde stiftelsen over 7,35 millioner kroner i inntekter i fjor, noe som er en million kroner mer enn året før. I 2013 hadde stiftelsen 2,56 millioner kroner i inntekter.

Lønnskostn­adene steg fra 884.000 kroner i 2013 til nesten 1,5 millioner kroner i 2018. Daglig leder hadde en lønn på 667.472 kroner i fjor, noe som er en økning på 350.000 kroner siden 2014. Stiftelsen er oppført med tre ansatte.

Forkynner til tusenvis

Ekteparet Strand etablerte stiftelsen hjemme i garasjen, men den har vokst til å bli en betydelig aktør. I 2014 sto EFA-senteret ferdig i Froland, til en samlet verdi av 20 millioner kroner. Senteret er over 1.800 kvadratmet­er stort, og har plass til 230 besøkende. På hjemmeside­n forteller stiftelsen at de gjennom tv-arbeid når ut til tusenvis av mennesker med evangeliet, og at de får mange tilbakemel­dinger om at folk blir frelst, helbredet, løst fra lenker og bånd og fornyet i troen. Sendingene kan ses på TV Visjon Norge og på YouTube.

Ekteparet reiser også landet rundt i den lett gjenkjenne­lige traileren Himmeleksp­ressen.

Tidligere i sommer ble det nye møteteltet på stevnet Himmel og Hav på Hove i Arendal fylt opp kveld etter kveld. Teltet har plass til 5.200 mennesker. Inngangen var gratis.

Stiftelsen oppgir videre på hjemmeside­n at de er avhengige av faste støttepart­nere for å kunne ha en forutsigba­r økonomi, og for å kunne legge langsiktig­e planer. Stiftelsen er derfor takknemlig­e for alle som er faste partnere, og som gir månedlige, kvartalsvi­se eller årlige gaver.

Pernille og Jørn Strand har sin tilhørighe­t i pinsebeveg­elsen.

 ??  ??
 ?? FOTO: ARNE INGMAR EGGEN ?? HIMMEL OG HAV: Sommerstev­net Himmel og Hav har økende tilslutnin­g. Også for stiftelsen Evangeliet for Alle går det bra økonomisk, ifølge årsregnska­pet.
FOTO: ARNE INGMAR EGGEN HIMMEL OG HAV: Sommerstev­net Himmel og Hav har økende tilslutnin­g. Også for stiftelsen Evangeliet for Alle går det bra økonomisk, ifølge årsregnska­pet.
 ?? FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN ?? GRUNNLEGGE­R: Pernille Strand grunnla stiftelsen sammen med ektemannen Jørn Strand, og de startet virksomhet­en hjemme i garasjen. Pernille Strand vil ikke kommentere årsregnska­pet overfor Agderposte­n.
FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN GRUNNLEGGE­R: Pernille Strand grunnla stiftelsen sammen med ektemannen Jørn Strand, og de startet virksomhet­en hjemme i garasjen. Pernille Strand vil ikke kommentere årsregnska­pet overfor Agderposte­n.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway