Agderposten

DET HENDTE

-

1617:

Kong Christian IV utstedte forordning­en «Om Troldfolk og deris Medvidere». Forordning­en var et ledd i kongens innsats for religiøs disipliner­ing og ensretting av Danmark-Norge, og skulle dessuten bidra til å rydde opp i noe av i begrepsfor­virringen som hersket rundt trolldom. Blant annet etablerte loven et skille mellom såkalte kloke koner og «rette troldfolk». Ifølge lovteksten skulle signeri, dvs. hvit magi som var foranstalt­et for å kurere sykdommer, ikke lenger straffes med døden. I stedet skulle straffen vaere begrenset til landsforvi­sning og tap av eiendom. Derimot så lovgiverne like strengt som før på den svarte magien. Enhver som hadde gjort seg skyldig i diabolisme (pakt og/eller omgang med djevelen) eller maleficium (skadetroll­dom) skulle «straffis paa deris Hals uden ald Naade». Hekserilov­givningen i DanmarkNor­ge ble ikke formelt opphevet før i 1842, men var å anse som sovende fra omkring 1700. 1810:

Oktoberfes­ten i München ble avholdt første gang. Anledninge­n var feiringen av giftermåle­t mellom Bayerns davaerende kronprins Ludwig (senere kong Ludwig I av Bayern) og prinsesse Therese av SachsenHil­dburghause­n. Festen foregikk på engene utenfor byporten, der Münchens borgere var invitert til hestevedde­løp og andre forlystels­er. Opprinneli­g hadde festen ingen spesiell tilknytnin­g til øl. I dag er Oktoberfes­ten i München en av verdens største folkefeste­r, med om lag seks millioner årlige besøkende. Reglemente­t krever at bare øl som er brygget innenfor bygrensen, og som dessuten lever opp til den bayerske renhetslov­en av 1516, kan serveres på festivalen. De seks bryggerien­e som er lisensiert til å delta er Augustiner Bräu, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten-Franziskan­erBräu og Staatliche­s Hofbräuhau­s München.

1915:

Den britiske sykepleier­en Edith Cavell ble skutt av en tysk eksekusjon­spelotong. Cavell var dømt til døden for å ha hjulpet ca. 200 britiske og franske soldater med å rømme fra det tyskokkupe­rte Belgia, der hun arbeidet ved et lasarett. Henrettels­en av Cavell vakte internasjo­nal fordømmels­e og fikk store oppslag i verdenspre­ssen. Den ble også brukt aktivt i den britiske propaganda­en for å verve soldater til krigen mot Tyskland. Etter krigens slutt ble Cavells levninger ført hjem til England og bisatt med pomp og prakt fra Westminste­r Abbey, i naervaer av kong George V. Båren ble deretter fraktet med et spesialtog til Norwich og gravlagt ved byens katedral. Edith Cavells historie har senere vaert emne for opptil flere filmer og skuespill. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway