Agderposten

«En merkelig ukjent urt»

Da Boje la til lands i Arendal for andre gang, i 1747, hadde han noen små knoller sirlig innpakket i et silkelomme­tørkle i sin bagasje. Det var poteter.

-

Det har vaert allment kjent at de første potetene vokste opp på Tromøy og eksperten her var Nils Aalholm. Men en ting som ikke var kjent, var at sogneprest­en til Tromøy og Austre Moland, Jens Boje, dyrket poteter 10 år tidligere enn Aalholm.

Det var presten Jens Boje som kom til Moland i 1747 og hadde sitt virke der i 27 år, og fremdeles finnes det etterkomme­re etter sokneprest­en på Tromøy.

Han var den første sokneprest i Tromøy og Austre Moland menigheter, men ikke desto mindre en av dem som vi vet aller mest om, takket vaere hans dagbok.

Det var svaert vanlig å skrive dagbøker i den tiden, men Bojes dagbok var ikke like utførlig som Nils Aalholms. Dette er nok mer en årbok enn en dagbok, og den forteller ingenting om hans potetdyrki­ng.

Første gang Jens Boje kom til arendalsdi­striktet var i 1740 da han som skipsprest var på vei til Kina. Båten forliste utenfor Tromøy, og Boje og hele mannskapet ble liggende i Arendal i åtte måneder mens båten ble reparert.

I denne tiden forrettet han ved mange gudstjenes­ter i distriktet, blqant annet i Tromøy og Moland kirker hvor han sju år senere skulle bli prest.

Men det var bare et tilfelle og skyldtes ikke at han likte seg spesielt godt her, for han ble utnevnt til dette nyopprette­de embete uten å vite det.

Og det skulle vel bety at han ikke engang søkte stillingen.

Da Boje la til lands i Arendal for andre gang, i 1747, hadde han noen små knoller sirlig innpakket i et silkelomme­tørkle i sin bagasje.

Det var poteter.

Jens Boje aktet ikke bare å forkynne

ordet for sine soknebarn, han ville også laere dem kjennskape­n til denne nye malurten som var blitt så populaer i hans hjemland.

Og Boje visste hva maten hadde å si for folk, for han kom fra trange kår, i Saeby i Aalborg stift.

Selv om Tromøy hadde det nye sokns hovedkirke, bodde presten i Moland der kapellanen til da hadde holdt til, så det må ha vaert der Boje satte sine poteter - etter alt å dømme de første potetene som kom hit til distriktet, og muligens de første i Norge i det hele tatt. Det finnes ikke skrevet noe om potetdyrki­ng noe annet sted på et så tidlig tidspunkt.

Sokneprest Bojes poteter ble da også beskrevet som «en merkelig ukjent urt» i tidskrifte­t Norsk Landbrug.

Sokneprest­en hegnet vel om sine poteter. Han satte opp et skilt med «Adgang forbudt» på potetåkere­n, og noen smartere metode til å gjøre den nye og nyttige urten kjent på, fantes neppe. For folk ble selvsagt nysgjerrig­e. Det var stadig folk borte ved skiltet for å se på disse underlige vekstene. Og blant de aller første var utvilsomt Niels Aalholm.

Nils Aalholms dagbok starter som kjent i 1757, og da er det tydelig at potetdyrki­ng ikke var noen nyhet lenger. Og her er altså forklaring­en. Sokneprest Boje er trolig vår aller første potetprest.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway