Agderposten

UTDANNINGS­PROGRAM I AGDER FENGSEL AVD. FROLAND

-

Bygg- og anleggstek­nikk (programfag og praksis) Teknikk og industriel­l produksjon (programfag og praksis) Elektrofag (programfag/fellesfag)

Restaurant- og matfag (programfag og praksis) Design og håndverk (praksis)

Musikk- og medieprodu­ksjon (praksis) Salgsfaget (praksis) Renholdsop­eratørfage­t (praksis)

Gartnerfag­et (praksis)

Kunstakade­miet – kunstoppla­ering i samarbeid med KORO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway