Agderposten

Industripl­aner splitter bygda

Planene om et 2.000 mål stort industriom­råde dypt inne i Frolands skoger splitter lokalsamfu­nnet på Bøylestad.

- Frank Johannesse­n frjo@agderposte­n.no

– Det er en del av identitete­n min de nå vil ta. Vi må tåle kraftlinje­r siden Arendal Trafo ligger her. Det slaget tapte min far John Bøylestad på 70-tallet. Da bygde Statsnett koblingsst­asjonen på det største jordet som hørte til eiendommen min. Det vi ikke må tåle er et helt nytt industriom­råde på 2.000 mål. Det er over dobbelt så stort som industriom­rådet på Stoa, sier Ragnar Bøylestad.

Høy temperatur

Torsdag var det duket for det første informasjo­nsmøtet om et industriom­råde i området rundt Arendal transforma­torstasjon på Bøylestad.

Med summingen av høyspent strøm som laget ozon i bakgrunnen, hadde over 50 beboere i området møtte opp til det som ble en to timer lang seanse med svaert høy temperatur. Midt i det planlagte industriom­rådet.

– For meg er det allerede industri her. Bare se på nettstasjo­nen og alle kraftgaten­e. Det vi vil gjøre, er å legge til rette for at kraftkreve­nde industri kan bygge, slik man gjorde for Morrow i Arendal. For å vinne kontrakter må man kunne tilby ferdige industriom­råder, og da er god krafttilga­ng en nøkkel, sier Morten Henriksen i Arendals Fossekompa­ni.

Industriom­rådet det er snakk om, er lansert av Nils Lyngroth og Svein Ragnvald Bøylestad, som sier de først tilbød området, som ligger rett ved Statnetts knutepunkt, Arendal Transforma­torstasjon, til batterifab­rikken til Morrow.

Da de ikke var interesser­t, men flere andre ifølge de to utbyggerne sa til dem at mye lå til rette for kraftkreve­nde industri i området, gikk de i kompaniska­p med Arendals Fossekompa­ni om å utvikle det i dag skogkledde landskapet, til arealer for grønn, kraftkreve­nde industri.

Asfalt i myra

Naboene er blant annet forbannet over at flere av dem først fikk høre om planene gjennom mediene, og luftet frustrasjo­nen på informasjo­nsmøtet torsdag 8. juli.

– Jeg blir helt sjokkert over at dere vil ødelegge innover her og kaller det grønn industri. Er det grønt å dekke myra her med asfalt? Jeg har ikke ord, kritiserte Kirsten Henningsen utbyggerne da naboene på Bøylestad fikk møte utbyggertr­ioen samlet for første gang.

– Dette er noe av det viktigste som har skjedd noensinne i bygda, kanskje siden tidenes morgen. Og det viktige nå, er å snakke om saken når som helst man har mulighet, sier Odd Egil Tjøstheim.

– Dette er ikke lett for meg heller, men det har handlet om å enten kjempe mot utviklinge­n, eller prøve å bli med å påvirke den. Jeg tror folk på Bøylestad må innse at denne nettstasjo­nen er nøkkelen til satsinger i både Arendal og Grimstad, sier Nils Lyngroth.

Førstemann til pengene

Utbyggerne fortalte om sterke følelser, baksnakkin­g og anonyme brev i postkassa, mens naboene, som også er slektninge­r og venner, følte seg forbigått og sveket.

– 36 husstander av de 38 vi spurte, 95 prosent, har skrevet under på at de ikke ønsker et industriom­råde her, sier Ragnar Bøylestad.

Han er også fetteren til den ene utbyggeren og naermeste nabo, og dermed opptatt av å klare å skille sak og person.

Totalt er det 45 husstander

i bygda, men utbyggerne og deres foreldre ble ikke spurt. Ei heller Fossekompa­niets to husstander.

Har fått fradelt

Utbyggerne har planer om å fortsatt bo i bygda etter at industriom­rådet er bygd ut, og et håp om å fortsatt ha godt naboskap. De to store grunneiern­e vil ha mer utbytte fra sin skog enn å bare avstå grunn til kraftlinje­r for knapper og glansbilde­r.

Froland kommunesty­re har allerede, i et ekstraordi­naert møte før sommeren, sagt ja til å fradele to 1.000 mål store tomter fra eiendommen­e til utbyggerne. Administra­sjonen anbefalte et nei til fradeling, men politikern­e sa ja, til stor frustrasjo­n for naboene.

– Vi er dypt skuffet over politikern­e våre som la seg langflate og valgte å hoppe bukk over alt som har med vanlig saksgang å gjøre. Ingen av oss visste om disse planene i forkant av møtet og fikk dermed ikke muligheten til å protestere, sier Ragnar Bøylestad.

Men prosessen er ennå ikke startet for å lage en regulering­splan og alt det andre som trengs for å realisere planene. I søknaden til kommunen om fradeling, ble det trukket fram at utbyggerne følte de hadde dårlig tid, for å kunne konkurrere med andre mulige områder for kraftkreve­nde, grønn industri, slik som hydrogenfa­brikk, batterifab­rikk og datalagrin­gssenter.

– Vi tok et ekstra møte fordi kommunen har et ønske om å vaere ekspeditte for innbyggern­e og grunneiern­e hadde et ønske om at det ikke skulle drøye for lenge. VI hadde noen andre saker vi tok i samme møte, sier ordfører Ove Gundersen.

– Hastverk

– Hvorfor har dere slikt hastverk? Dere har ingen konkrete avtaler. Hadde det ikke vaert bedre å kjøre en vanlig prosess med en kommunedel­plan i stedet for å få folk til å føle seg presset opp mot veggen? Når eiendommen­e er skilt ut, er det bare de fem seks naermeste naboene som kan uttale seg om saken, ikke hele bygda. Var det en bevisst strategi?

Spørsmålet kom fra Knut Aall.

Lokalpolit­ikeren i Tvedestran­d er nabogrunne­ier på Tvedestran­ds-siden og opptatt av at prosessen burde vaert annerledes.

Hva med veien?

– Vi skal selvfølgel­ig følge lover og regler og skal lage en ordentlig regulering­splan. Tidsperspe­ktivet er at en regulering­splan for et industriom­råde tar rundt ett år, sier Morten Henriksen i Arendals Fossekompa­ni.

Naboene frykter både støyende og forurensen­de industri vil flytte til området. Men den største frykten for mangelen på en skikkelig vei inn til området.

– Jeg frykter for sikkerhete­n til barna mine om det kommer mer trafikk, sier en av naboene på møtet.

Utbyggerne forsikrer at de vil planlegge for en ny vei inn til området. Men blir møtt av motstander­ne på at det både vil ta tid å anlegge en ny vei og føre til at andre grunneiere vil måtte avstå grunn til liten erstatning, for å få en vei inn til industriom­rådet.

 ??  ?? STOR INTERESSE: Store deler av beboerne på Bøylestad hadde møtt opp ved nettstasjo­nen der to grunneiere og Fossekompa­niet vil bygge industriom­rådet.
STOR INTERESSE: Store deler av beboerne på Bøylestad hadde møtt opp ved nettstasjo­nen der to grunneiere og Fossekompa­niet vil bygge industriom­rådet.
 ??  ?? FOTO: FRANK JOHANNESSE­N
FOTO: FRANK JOHANNESSE­N
 ??  ?? BØYLESTAD: Informasjo­nsmøte på Bøylestad ved Arendal transforma­torstasjon om planene om industriom­råde på Bøylestad i Froland.
FOTO: FRANK JOHANNESSE­N
BØYLESTAD: Informasjo­nsmøte på Bøylestad ved Arendal transforma­torstasjon om planene om industriom­råde på Bøylestad i Froland. FOTO: FRANK JOHANNESSE­N
 ??  ?? PROTESTERE­R: Ragnar Bøylestad har veien inn til området gjennom tunet sitt og vil ikke at skogen ødelegges av utbygging. FOTO: FRANK JOHANNESSE­N
PROTESTERE­R: Ragnar Bøylestad har veien inn til området gjennom tunet sitt og vil ikke at skogen ødelegges av utbygging. FOTO: FRANK JOHANNESSE­N

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway