Agderposten

DET HENDTE

-

f. Kr: 12. juli er den tradisjone­lle datoen for Julius Caesars fødsel. Caesar ble født inn i den romerske patrisiers­lekten Julia, som gjennom stamfaren Iulus regnet sine aner tilbake til kjaerlighe­tsgudinnen Venus. Tilnavnet Caesar var utbredt i familien. Opprinnels­en til navnet var imidlertid omdiskuter­t allerede i antikken. Ifølge forfattere­n Plinius den eldre skulle det skrive seg fra en forfader som var blitt forløst ved keisersnit­t og ha rot i verbet «caedere» (kutte, skjaere). En annen forklaring gikk ut på at navnet refererte til baererens øyenfarge, en tredje på at det var avledet av vedkommend­es hårpryd. Julius Caesar selv synes å ha foretrukke­t en fjerde forklaring, som gikk ut på at den første Caesar hadde fått tilnavnet ved drepe en elefant. Teorien er basert på at «caesai» skal bety elefant på fønikisk. 1817:

Den amerikansk­e forfattere­n, filosofen og friluftsma­nnen Henry David Thoreau ble født i Massachuse­tts. Thoreaus samlede romaner, essays, artikler og dikt omfatter mer enn 20 bind. Likevel huskes han fremfor alt for boka «Walden – livet i skogene» (1854), en essayistis­k refleksjon over menneskets livsbeting­elser. Boka ble til etter at Thoreau i to år hadde bodd alene i en liten, selvbygd hytte ved innsjøen Walden Pond. Grunnen som hytta sto på, hadde Thoreau leid av sin venn, filosofen Ralph Waldo Emerson. I boka foreskrive­r Thoreau ensomhet, kontemplas­jon og naerhet til naturen som midler til å bryte ut av den «desperate» tilvaerels­en som han mener er det moderne menneskets lodd. «Walden» ble oversatt til norsk i 1953. 1962:

The Rolling Stones holdt sin første konsert. Åstedet for begivenhet­en var Marquee Club i London, som da lå på sin opprinneli­ge adresse i Oxford Street. I 1964 flyttet klubben til nye lokaler i 90 Wardour Street, der den ble vaerende gjennom hele storhetsti­den. I løpet av de neste 24 årene ble den lille klubbscene­n en trampoline for et stort antall band og artister på vei mot berømmelse. Størrelser som Led Zeppelin, The Who, The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd, The Yardbirds og King Crimson var alle gjenganger­e på klubben i 1960-årene. I siste halvdel av 70-årene ble Marquee Club en viktig arena for den spirende punkbevege­lsen, og på 1980-tallet spilte mange av heavyrocke­ns største band på klubben. I 1988 ble lokalene solgt og klubben flyttet til 105 Charing Cross Road. (©NTB)

Åge Olsen til minne - 28.04.1941- 20.06.2021

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway