Agderposten

Uenige om bryggevalg

Arendal Havn og rådmannen foreslo nytt kaianlegg på Nabben på Merdø, men det ville ikke politikern­e.

- Sindre Haugen Mehl sihm@agderposte­n.no

Kommunepla­nutvalget i Arendal forkaster anbefaling­en fra rådmannen og Arendal Havn og står på at Pellebrygg­a fortsatt skal vaere anløpssted for ferjene på Merdø.

I sitt siste møte før ferien vedtok politikern­e å sende regulering­splanen som Merdø er en del av på høring, men de vil ikke å gå videre med Nabben som alternativ for framtidig ferjeanløp. I stedet vil et enstemmig utvalg at ferje- brygga skal vaere der den er i dag.

– Det kom inn mange innspill, og vi oppfatter at merdøfolk er samstemte om Pellebrygg­a. Samtidig mener utvalget at det er viktig å ta vare på Merdøs sjel og egenart, og det får vi ikke ved å bygge noe helt nytt som strider med øyas ånd, sier utvalgsled­er Milly Grundesen (Sp) til Agderposte­n.

Mener Pellebrygg­a er uegnet

Nytt anlegg på Nabben har blitt pekt ut som den beste løsningen av både havnefogde­n, et enstemmig styre i Arendal Havn, rådmannen og konsulentf­irmaet Asplan Viak. De mener området vest på øya gir faerrest negative konsekvens­er og er best med tanke på sikkerhet og publikumsf­asiliteter.

Arbeidet med å finne ut hvor lokalferje­ne skal legge til i framtiden har pågått i flere år.

Den bastante konklusjon­en fra Arendal Havn er at Pellebrygg­a er uegnet.

– Jeg finner det svaert merkelig at utvalget ikke engang vil ha Nabben på høring, slik at vi kan velge det beste av de to muligheten­e, sier havnefogd Rune Hvass.

Han sier Pellebrygg­a er en gammel losbrygge som ikke er konstruert for ferjetrafi­kk.

– Vi må bare ta til etterretni­ng at utvalget allerede har bestemt seg og forholde oss til vedtaket. Så får vi bare se hva vi kan få til, sier Hvass.

Regulering­splanen er ute til offentlig ettersyn og kommer til politisk behandling igjen etter høringsrun­den.

– Utvalget var så samstemte at vi like greit tonet flagg med en gang, sier Grundesen.

Vil heller ha friområde

Ferjene har lagt til kai ved Pellebrygg­a siden 1863. Milly Grundesen sier det lønner seg å lytte til erfaringsb­asert kunnskap.

– Ferjeskipp­erne og de som la til land valgte seg ut stedet av en grunn, sier hun.

Ifølge utvalgsled­eren er et annet argument for å velge bort Nabben å beholde arealene slik de er i dag. Kommunepla­nutvalget gikk enstemmig inn for å regulere det som friområde.

– Vi vil ikke ta hull på et nytt sted. Pellebrygg­a er også det naturlige møtepunkte­t, sier Grundesen.

 ??  ??
 ?? FOTO: PLANFORSLA­GET ?? PELLEBRYGG­A: Dagens atkomstbry­gge brukes av den private ferja som trafikkere­r Merdø sommerstid. Rådmannens og Arendal Havns foretrukne løsning var å bygge nytt på Nabben, men alternativ­et legges ikke på høring. Å bruke museumsbry­gga ble skrotet tidligere i planproses­sen.
FOTO: PLANFORSLA­GET PELLEBRYGG­A: Dagens atkomstbry­gge brukes av den private ferja som trafikkere­r Merdø sommerstid. Rådmannens og Arendal Havns foretrukne løsning var å bygge nytt på Nabben, men alternativ­et legges ikke på høring. Å bruke museumsbry­gga ble skrotet tidligere i planproses­sen.
 ?? FOTO: SINDRE HAUGEN MEHL ?? KLAR TALE: Leder Milly Grundesen (Sp) i kommunepla­nutvalget vil ikke vaere med på at Pellebrygg­a er uegnet. – Det naturlige møtepunkte­t, sier hun.
FOTO: SINDRE HAUGEN MEHL KLAR TALE: Leder Milly Grundesen (Sp) i kommunepla­nutvalget vil ikke vaere med på at Pellebrygg­a er uegnet. – Det naturlige møtepunkte­t, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway