Agderposten

Hesteeier bekymret: Giftig plante sprer seg

Planten landøyda sprer seg i Arendal, og kommunen oppfordrer til dugnad.

- Kari Margrethe Sabro kari.sabro@agderposte­n.no

Gul og tilsynelat­ende helt uskyldig står blomsten der i veigrøfta på Nedenes. Men skinnet bedrar, for denne planten er giftig og kan forårsake alvorlige leverskade­r både hos mennesker og dyr. Spesielt storfe og hester er utsatt.

Sprer seg

Nå sprer den giftige planten seg i både Rogaland og Agder, og den er å finne flere steder i Arendal. Dette bekymrer blant annet hesteeiere.

– Vi er bekymret for at hestene våre skal bli dødssyke, sier Tina Solbakken, driver av Engene stall og stutteri.

Enn så lenge er ikke landøyda observert rundt stallen hennes på Fevik, men det er nok bare snakk om tid før den dukker opp i grøftekant­er og sletter også der. Naermeste forekomst er observert på litt lenger nord på Nedenes, og planten sprer seg langs veier ved hjelp av trafikken.

De siste årene har landøyda dukket opp flere steder langs fylkesveie­r og E18 i østre deler av Agder.

Maner til dugnad

– Vi trenger en bevisstgjø­ring og en dugnadsinn­sats, sier Solbakken.

– Folk må få informasjo­n om hvordan planten ser ut og hvor viktig det er at den fjernes, fortsetter hun.

Dette er landbrukss­jefen i Arendal kommune, Morten Foss, helt enig i:

– Hvis alle bidrar litt, så blir det ikke så mye på hver.

Han forteller til Agderposte­n at hvis foreninger og lag ønsker å gjøre en dugnadsinn­sats med å fjerne planten langs veiene i Arendal, kan kommunen gi dem tilskudd for jobben. Han ønsker også innspill fra innbyggern­e.

– Dette skal vi få til sammen, sier han.

Brenn den

En annen som oppfordrer til dugnadsinn­sats, er Knut Erik Ulltveit, leder av Agder Bondelag:

– Hvis folk oppdager landøyda; ta planten opp med rota og brenn den eller legg den i restavfall­et så den blir brent i avfallsanl­egg.

Han forteller til Agderposte­n at spredninge­n av planten krever ekstra årvåkenhet hos hver enkelt bonde, som må følge godt med og passe på å luke godt, for at dyrene skal vaere trygge.

Verken hester og storfe spiser landøyda, så lenge de har annet å spise. Men planten kan havne i fôret deres, og er like giftig tørket som fersk.

Dette bekymrer Tina Solbakken:

– Vi må ha tillit til at det ikke er landøyda i høyet vi kjøper til hestene våre, men vi forsøker å sjekke høyet så godt vi kan, sier hun.

Informasjo­n og bevisstgjø­ring Solbakken har laget en informasjo­nsplakat som hun skal henge i stallen, slik at alle som er innom kan bli oppmerksom på planten.

Hun skulle ønske det var et sted hun kunne laste ned en kvalitetss­ikret plakat med informasjo­n om hvordan planten ser ut og hva man skal gjøre hvis man finner den.

– Kanskje dette er noe kommunen kan tilby, foreslår hun.

– Så kan alle som driver med hest eller storfe tilby informasjo­n om dette på gården sin. Vi trenger en bevisstgjø­ring hos alle sammen for å klare å bekjempe denne planten.

 ?? FOTO: KARI MARGRETHE SABRO ?? NYKOMLING: Tina Solbakken og føllet Toffee nyter sola på Engene Stall og Stutteri, foreløpig uten landøyda.
FOTO: KARI MARGRETHE SABRO NYKOMLING: Tina Solbakken og føllet Toffee nyter sola på Engene Stall og Stutteri, foreløpig uten landøyda.
 ?? FOTO: KARI MARGRETHE SABRO ?? SØT MEN FARLIG: Landøyda (Jacobaea vulgaris) forekommer i natureng, beitemark og tørrbakke, langs skogkanter, veier og grøfter.
FOTO: KARI MARGRETHE SABRO SØT MEN FARLIG: Landøyda (Jacobaea vulgaris) forekommer i natureng, beitemark og tørrbakke, langs skogkanter, veier og grøfter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway