Agderposten

Harald Stanghelle: – Ville vaert rart om ikke spionene var interesser­t

Med naer 2.000 arrangemen­ter er det mye å gjøre for de frivillige under Arendalsuk­a. Programled­er Harald Stanghelle er spent.

- Kristoffer Hedman

kristoffer.hedman@agderposte­n. no

Det er knapt 24 timer før Arendalsuk­a 2023 går i gang.

Agderposte­n har snakket med en spent hovedprogr­amleder helgen før Arendalsuk­a.

Harald Stanghelle er leder for hovedprogr­amkomiteen fram til neste år, og han har ansvar for 30 av arrangemen­tene på programmet i år.

Politikerd­uell

Hver Arendalsuk­e har sitt saerpreg forteller Stanghelle. I år er intet unntak. Komiteen tester nye ideer og arrangemen­ter.

– I år eksperimen­ter vi med å ha en egen kommuneval­gdag på onsdag.

Da blir det blant annet en små-partileder­debatt hvor partiene som ligger under «andre» i målingene, diskuterer saker og temaer som de er opptatt av i kommuneval­gkampen.

– Det blir også fem dueller mellom lokalpolit­ikere fra forskjelli­ge kommuner fra sør til nord der de får debattert saker som er viktige for dem, sier Stanghelle.

Sterkt internasjo­nalt preg Årets hovedprogr­am er sterkt preget av internasjo­nal politikk. Det er store navn på årets hovedprogr­am.

Nobels fredsprisv­inner Shirin Ebadi vil snakke om sitt liv og kampen for kvinnerett­igheter i Iran, en kamp som igjen har blusset opp.

Gérard Biard, redaktør i Charlie Hebdo besøker Arendal igjen etter åtte år. Biard likte godt Arendalsuk­a ved hans forrige besøk, forteller Stanghelle.

Generalsek­retaer i NATO, Jens Stoltenber­g skal på torsdag ha en samtale om sin rolle i NATO. Stanghelle skal selv lede samtalen med Stoltenber­g.

– Det er jeg litt nervøs for, innrømmer Stanghelle. Men om man ikke er litt nervøs blir det ikke like bra, mener han.

Med krig i Europa er det veldig spesielt at Stoltenber­g kommer til Arendalsuk­a, mener lederen.

Samtalen vil naturligvi­s ta for seg situasjone­n i Ukraina, men han tror det også er en stor interesse for Stoltenber­gs opplevelse­r i en dramatisk tid:

– Vi kjenner Stoltenber­g godt som statsminis­ter, så jeg tror mange er interesser­t i å vite hva han selv mener om sin rolle som NATO-sjef.

Spionfri ledelse

– Det ville vaert rart om utenlandsk etterretni­ng ikke tok interesse i Arendalsuk­a, den er jo veldig viktig, ler Stanghelle.

PST har bekreftet at både russiske og kinesiske etterretni­ngsoffiser­er har vaert til stede under Arendalsuk­a siden 2012.

Det har ikke påvirket hovedprogr­ammet lover Stanghelle. Han garanterer muntert at ingen i komiteen er forsøkt lurt av spioner.

– Klokt å lytte til unge

Det var vanskelig å si hva han gleder seg mest til, men han tror det er Arendalsuk­a Ung. Stanghelle beskriver det som et fabelaktig arrangemen­t.

– Det er et tydelig engasjemen­t for demokratie­t blant yngre generasjon­er. Det de unge driver med er veldig kreativt.

Planen legges for 2024

– Vi har allerede startet å planlegge enkelte ting for 2024, men det store arbeidet starter til høsten, forteller Stanghelle.

Han synes planleggin­gen for årets Arendalsuk­e har gått greit for seg, men det har vaert mer enn nok å gjøre.

– Planleggin­gen av Arendalsuk­a er ingen fulltidsjo­bb, men det er definitivt en morsom og omfattende jobb, humrer programled­eren.

 ?? FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/NTB ?? MYE Å GJØRE: Harald Stanghelle sier det har vaert mye å gjøre før Arendalsuk­a.
FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/NTB MYE Å GJØRE: Harald Stanghelle sier det har vaert mye å gjøre før Arendalsuk­a.
 ?? FOTO: KRISTOFFER HEDMAN ?? NÅ STARTER DET: Arendalsuk­a 2023 starter mandag.
FOTO: KRISTOFFER HEDMAN NÅ STARTER DET: Arendalsuk­a 2023 starter mandag.
 ?? FOTO: SINDRE HAUGEN MEHL ?? SMÅPARTIDE­BATT: Nå er det småpartien­es tur til å debattere. Her er partileder debatten fra 2022.
FOTO: SINDRE HAUGEN MEHL SMÅPARTIDE­BATT: Nå er det småpartien­es tur til å debattere. Her er partileder debatten fra 2022.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway