Agderposten

Vi som ønsker natur og friluft på Hove, bør ikke stemme på AP, H, V og Krf

Tips (men ingen fasit) til alternativ for AP, H, V og KrF-velgere som ønsker LNF på Hoveodden, og derfor vil velge vekk sitt opprinneli­ge parti:

- Aina Frisch

Bruk valgomaten uten å velge tema, og velg samme svar som hhv. AP, H, V og KrF på alle spørsmålen­e, for å se hvilket LNFvennlig parti som passer best generelt som alternativ til de fire Canvas-vennlige partiene. (LNF vil si landbruks-, natur- og friluftsom­råde.)

AP: SP 75 % og SV 72 %. Da kan løsningen f.eks. vaere å velge SPs liste, og føre på slengere fra SV. NB! Nr 9, Milly Grundesen er åpenbart Canvas-vennlig. Nr 17, Oddvar Mykland trenger derfor kumulering­er og slengere fra alle valglisten­e, for å rykke opp fra 17. plass!

Nederst på samme side som resultatet, velges «ta Valgomaten på nytt».

H: FrP 77 % og HP 71 % (f.eks. FrPs liste og slengere fra HP) NB! Høyre-representa­ntene Linda Øygarden, Benedicte Nilsen, Roar Gundersen og Nina Roland har tatt standpunkt for LNF og bør med fordel føres opp som slengere!

V: KrF 67 % og MDG 65 %, SV 60 %.

Siden KrF er Canvas-vennlig, anbefales f. eks. MDG, med slengere fra SV 60 %.

KrF: V 67 %, MDG 63 % og SV 60.

Anbefaling­en blir da f.eks. MDGs liste med slengere fra SV.

Ved å velge

inntil 3 hjertesake­r som utgangspun­kt, kan jo resultatet bli annerledes enn de jeg har lagt ut, og vi må jo uansett ta med egne vurderinge­r – ikke stole blindt på valgomaten.

Denne metoden kan selvfølgel­ig også brukes på de NLF-vennlige partiene man allerede har bestemt seg for, for å finne fram til ønskede slengere fra andre partier. Jo flere slengere fra andre partier, jo større sjanse for at nytt forslag om LNF på Hoveodden blir satt fram i neste periode. Arendal kommune har heldigvis et så stort utvalg av NLF-vennlige partier, at det er mulig å finne et godt alternativ til AP, H, V og KrF.

Arendal, 10.08.23

Arendal

 ?? FOTO: INNSENDT ?? FRISCH: Aina Frisch, Arendal.
FOTO: INNSENDT FRISCH: Aina Frisch, Arendal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway