Agderposten

Framtid møter fortid ved Ormetjern

Når Martin Kolberg kommer til Arendal onsdag, blir det møte der Arbeiderpa­rtiet ble stiftet i august 1887. Og før det: Felles vandring fra byen til Ormetjern.

-

Martin Kolberg, tidligere partisekre­taer og mangeårig stortingsr­epresentan­t for Arbeiderpa­rtiet, kommer onsdag 16. august til Kiwanis klubblokal­e i Skauveien 6 på Ormetjern i Arendal. Temaet Kolberg skal snakke om, er: Har sosialdemo­kratiet noen framtid?

Møtet finner sted på historisk grunn: Den 21. august 1887 kom 29 utsendinge­r fra ulike arbeiderfo­reninger sammen på nøyaktig samme sted og stiftet Det forenede norske Arbeiderpa­rti, siden Det norske Arbeiderpa­rti. Knapt noen partidanne­lse har betydd mer for det norske samfunnet. I løpet av de siste 100 år er Norge omskapt fra et nådeløst klassesamf­unn til et av de mest demokratis­ke samfunn i verden.

Interesseg­ruppa Demokratih­usets venner håper etter hvert å få overtatt huset ved Ormetjern, der partidanne­lsen fant sted, og gjøre det til et levende kulturminn­e for det norske demokratie­t. I forbindels­e med Arendalsuk­a er det naturlig ikke minst å sette søkelys på det norske sosialdemo­kratiet. Derfor er Martin Kolberg innbudt for å dele sine tanker om bevegelsen­s framtid.

Forut for arrangemen­tet på Ormetjern arrangerer Demokratih­usets venner i samarbeid med Arendal Historiela­g en byvandring gjennom Arendals industriel­le historie. Vandringen starter fra Syrdalens hjørne i sentrum og vil i god tid nå Ormetjern. Historisk veiviser er Hilde Austarheim.

Torsdag 17. august er det åpent hus i Skauveien 6 der alle som ønsker det, kan komme og se de historiske lokalene. Det som skjedde ved Ormetjern i augustdage­ne for 136 år siden har til nå ikke inntatt noen viktig plass i Arendals historie. Interesseg­ruppa

Demokratih­usets venner, i samarbeid med Arendal historiela­g, Fortidsmin­neforening­en i Agder, arbeiderbe­vegelsens organisasj­oner og alle andre interesser­t, ønsker å endre dette og tar sikte på å gjøre huset til et levende forum for alle som er glade i det norske demokratie­t.

 ?? FOTO: GORM KALLESTAD / NTB ?? TEMA: Har sosialdemo­kratiet noen framtid? er temaet Martin Kolberg skal snakke om i der Ap ble stiftet.
FOTO: GORM KALLESTAD / NTB TEMA: Har sosialdemo­kratiet noen framtid? er temaet Martin Kolberg skal snakke om i der Ap ble stiftet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway