Agderposten

Den største gaven

-

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. (Johannes 3. 16 – 17.)

Dyraste Jesus, deg vil eg elska. Like til døden elska du meg. Deg vil eg lyda, deg vil eg tena, gjeva meg villig, Herre, til deg.

DAGENS BIBELORD Jesaja 65,1–12

1Jeg hadde svar til dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa: «Her er jeg! Her er jeg!» til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn. 2Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk som gikk fram etter sine egne tanker på veier som ikke var gode.

3Alltid gjør folket meg rasende like opp i ansiktet. De ofrer slaktoffer i hagene og brenner røykoffer på teglstein. 4De holder til i gravene og overnatter på skjulte steder. De spiser svinekjøtt og koker suppe på urent offerkjøtt.

5De sier: «Hold deg unna, kom ikke naer meg, for jeg er hellig for deg!» Slike er røyk i nesen på meg, en ild som brenner hele dagen.

6Se, det er skrevet opp foran meg. Jeg vil ikke tie før jeg har gjort gjengjeld. Jeg skal gjengjelde dem rett i fanget,

7både for deres egne og for fedrenes synder, sier Herren. De brente røykoffer på fjellene og vanaeret meg på haugene. Jeg skal måle opp det de før har gjort, og sende det rett i fanget på dem. 8Så sier Herren: Så lenge det finnes saft i druene, heter det: «Ødelegg dem ikke, for det er velsignels­e i dem.» Slik skal jeg gjøre for mine tjeneres skyld, jeg skal ikke ødelegge alt.

9Jeg lar en aett gå ut fra Jakob, fra Juda en som skal arve mine fjell. Mine utvalgte skal ta landet i eie,og mine tjenere skal bo der.

10Da skal Saron bli et sted der småfe beiter og Akor-dalen et sted der storfe hviler, for mitt folk som søker meg.

Men dere som har forlatt Herren

11 og glemt mitt hellige fjell, som dekker bord for Gad og skjenker krydret vin for Meni,

12dere overgir jeg til sverdet, alle skal dere bøye kne for å bli slaktet. For jeg ropte, men dere svarte ikke, jeg talte, men dere hørte ikke. Dere gjorde det som var ondt i mine øyne, og valgte det jeg ikke ville.

 ?? ?? John David Wikstøl pastor, Bjorbekk Misjonskir­ke Tlf. 996 29 217
John David Wikstøl pastor, Bjorbekk Misjonskir­ke Tlf. 996 29 217

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway