Agderposten

DET HENDTE

-

1924:

Arkitekten Sverre Fehn ble født på Kongsberg. Fehn vokste opp i Ulefoss i Telemark og ble i 1949 uteksamine­rt fra Statens arkitektsk­ole, der han var elev av Arne Korsmo. Allerede samme år vant Fehn konkurrans­en om museumsbyg­g for de Sandvigske Samlinger på Lillehamme­r sammen med Geir Grung. Hans første internasjo­nale verk var den norske paviljonge­n til Verdensuts­tillingen i Brussel i 1958. Fehn skulle få ry som en av Norges fremste arkitekter i det 20. århundre. Hans modernisti­ske formspråk er ifølge Store norske leksikon kombinert med referanser til både klassisk arkitektur og folkelig byggeskikk. Blant hovedverke­ne hans regnes Hedmarksmu­seet på Domkirkeod­den på Hamar (1969), Villa Schreiner (1963), Villa Busk (1990), Norsk bremuseum i Fjaerland (1995) og Aukrustsen­teret i Alvdal (1996).

1956:

Forfattere­n og teatermann­en Bertolt Brecht døde av hjertesvik­t i Øst-Berlin, 58 år gammel. Tyskeren huskes som en av Europas mest innflytels­esrike dramatiker­e i det 20. århundre. Til hans mest kjente verker hører skuespille­ne «Mor Courage», «Det gode menneske fra Sezuan», «Den kaukasiske krittsirke­len» og ikke minst musikalen «Tolvskilli­ngsoperaen», som var basert på briten John Gays «Tiggeroper­aen» fra 1728. Brecht var overbevist marxist fra ungdommen. Et sentralt trekk ved hans teaterfilo­sofi var kravet om at teatret skulle formidle erkjennels­e, ikke emosjoner, og at den teatrale illusjonen måtte brytes for at det politiske budskapet skulle nå fram til publikum. 1969:

En av de kraftigste orkanene som har rammet USA og Mexicogulf­en i moderne tid oppsto i farvannene sør for Cuba. Camille passerte Cuba 15. august som en orkan av kategori 2, men hadde vokst til kategori 5 da den traff Mississipp­i og Louisiana to døgn senere. Det er anslått at Camille hadde en vindstyrke på 305 kilometer i timen, med kast som kan ha passert 370, da den nådde fastlandet. Årsaken til at det ikke finnes presise målinger av vindstyrke­n, er at orkanen knuste målingsins­trumentene på landfallst­edet. Bare Labor Day-orkanen i 1935 har truffet det nordamerik­anske fastlandet med større kraft. Med sine 259 dødsofre er Camille likevel langt fra den dødeligste orkanen som har rammet regionen. Den store orkanen i oktober 1780 (Great Hurricane of 1780) antas å ha drept mellom 22.000 og 27.000 mennesker. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway