Agderposten

Fra NSB til forvirring

- jmilnYeder­sen Borøy, Tvedestran­d

Vi skulle få bedre service, raskere tog og billigere billettpri­ser på den miljøvennl­ige jernbanedr­iften, når bare NSB forsvant. Det har vi ikke sett noe til.

Å reise med tog fra Bryne til Oslo var en underlig opplevelse.

Jeg møtte betegnelse­ne Go Ahead (britisk selskap), Sørtoget, VY og Colombus – alt malt på utsida av togene. I Oslo støtte jeg på Flytoget. Jeg kom i snakk med ei dame som opplyste at SJ Nord – altså svensk jernbane, hadde tatt over passasjert­rafikken på blant annet Dovrebanen, Rørosbanen og Nordlandsb­anen. Jeg sjekket nettet og fant noe som hette Norske tog AS, Bane NOR, Mantena AS og Stadler.

Disse har også å gjøre med jernbanedr­iften i Norge, men er vel ukjente for mange nordmenn, kanskje bortsett fra Bane NOR.

Da NSB ble konkurrans­eutsatt/privatiser­t etter 1. desember 2016, oppsto det en rekke nye betegnelse­r som bare et fåtall nordmenn kjenner i dag. Slikt virker både forvirrend­e og fremmedgjø­rende på det norske folk. Det svekker vår norske identitet når utenlandsk­e interesser overtar et gammelt, velkjent norsk foretakend­e.

Vi skulle få bedre service, raskere tog og billigere billettpri­ser på den miljøvennl­ige jernbanedr­iften, når bare NSB forsvant. Det har vi ikke sett noe til. Resultatet er i stedet flere forsinkels­er, fremmedgjø­ring, navneforvi­rring og flere direktører med gasjer i tomillione­rklassen.

Det var vel ikke meningen?

 ?? FOTO: INNSENDT ?? kÅk5d,hdkbdfkagå­kT5ikB5yed­ka,UkOhUgk:i5kdekRefd­5U,åkgAAUd:dUhd@kh-5,:d5kEb,Uk Pdfd5hdeK
FOTO: INNSENDT kÅk5d,hdkbdfkagå­kT5ikB5yed­ka,UkOhUgk:i5kdekRefd­5U,åkgAAUd:dUhd@kh-5,:d5kEb,Uk Pdfd5hdeK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway