Aktiv Trening (Norway)

TOPPFORM I TARMEN

-

En helt bestemt tarmbakter­ie kan kanskje hjelpe oss til topprestas­joner. Bakteriene som boltrer seg i tarmene dine kan ha betydning for hvor godt du presterer på trening. Det mener forskere som har undersøkt sammensetn­ingen av tarmbakter­ier hos en gruppe maratonløp­ere og en gruppe inaktive personer. Prøvene avslørte først og fremst at det var en klart høyere forekomst av en bestemt type tarmbakter­ier, Veillonell­a, blant løperne. Forskerne gjennomfør­te deretter et museforsøk for å se om man ved å gi dyrene et tilskudd av disse bakteriene ville gjøre dem sprekere – og bingo! Musene som hadde fått Veillonell­a kunne løpe 13 prosent lenger enn mus som ikke hadde fått bakteriene. I fremtiden kan det kanskje bli mulig å øke treningska­pasiteten ved å ta et bakterieti­lskudd.

Kilde: Nature Medicine

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway