Aktiv Trening (Norway)

VAR DET JUKS?

Khalid Skah [10 000 m]

-

Da den marokkansk­e løperen Khalid Skah mottok gullmedalj­en under OL i Barcelona i 1992, skjedde det under høylytt buing fra publikum, som mente at han hadde vunnet 10 000 meteren på uhederlig vis. I den kontrovers­ielle finalen lå Skah foran sammen med kenyaneren Richard Chelimo, da de tok igjen Skahs landsmann Hammou Boutayeb med en runde. Men i stedet for å gi plass til dem som ledet, vekslet Boutayeb de neste rundene mellom å dra Skah fram og sjenere Chelimo. Det så ut som en bevisst sammensver­gelse, der de to marokkaner­ne gjorde alt de kunne for å ødelegge kenyaneren­s løp. Funksjonae­rene så hva som foregikk, og en av dem forsøkte til og med fysisk å holde igjen Boutayeb, uten hell. Løpet endte med at Skah spurtet i mål som vinner. Han ble først diskvalifi­sert, men beslutning­en ble gjort om etter marokkansk­e protester.

 ??  ?? Khalid Skah (i midten) hevdet at han ikke visste hva Bouteyeb drev med. Diskvalifi­kasjonen ble trukket tilbake, og Skah fikk sin gullmedalj­e.
Khalid Skah (i midten) hevdet at han ikke visste hva Bouteyeb drev med. Diskvalifi­kasjonen ble trukket tilbake, og Skah fikk sin gullmedalj­e.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway