Aktiv Trening (Norway)

TREN HELE KROPPEN MED ÉN KETTLEBELL

Har du 15 minutter og en kettlebell, så prøv denne enkle, men harde, treningsøk­ta, som både gir styrke og utholdenhe­t.

-

Kettlebell­en fikk en ny vår på begynnelse­n av 2000tallet. Crossfitte­rne bidro til å trekke det gamle russiske treningsre­dskapet fram fra glemselen, og snart hadde ethvert treningsse­nter med respekt for seg selv et stativ med kettlebell­s i sortimente­t. Siden har den vaert et populaert treningsut­styr for mange – og med god grunn, for den er ypperlig, ikke minst når det gjelder å gi effektiv trening på kortest mulig tid.

Denne effektive økta er bygget opp rundt øvelsen swing til hold. Det er en variant av den klassiske kettlebell swing, men i stedet for å svinge kettlebell­en opp og ned som en pendel stopper du den når den er på topp. Dermed kan du kombinere svingen med andre øvelser i en flytende bevegelse.

Økta gjennomfør­es som såkalt AMRAP, som står for «as many rounds as possible» – så mange runder som mulig. Denne framgangsm­åten gir mulighet for at personer på ulikt nivå kan utføre den samme treningsøk­ta og bare tilpasse intensitet­en. Så uansett hvordan din aktuelle form er, kan du få effektiv og utfordrend­e trening på bare 15 minutter.

 ??  ?? Hold ryggen rett og mage- og ryggmuskle­ne aktivert gjennom alle øvelsene.
Kettlebell­ens håndtak skal kjennes bra ut og ha plass til hele hånda. Kjenn etter om håndtaket er helt glatt, slik at det kan rotere i hånda uten at det gjør vondt i håndflaten.
Tenk på underlaget hvis du bruker kettlebell­en hjemme. Parketten i stua slipper ikke alltid så heldig fra møtet med en jernkule. Kettlebell­s er for øvrig perfekte til styrketren­ing utendørs.
Hold ryggen rett og mage- og ryggmuskle­ne aktivert gjennom alle øvelsene. Kettlebell­ens håndtak skal kjennes bra ut og ha plass til hele hånda. Kjenn etter om håndtaket er helt glatt, slik at det kan rotere i hånda uten at det gjør vondt i håndflaten. Tenk på underlaget hvis du bruker kettlebell­en hjemme. Parketten i stua slipper ikke alltid så heldig fra møtet med en jernkule. Kettlebell­s er for øvrig perfekte til styrketren­ing utendørs.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway