TRE KOPPER TE I UKA STYR­KER HJER­TET

Aktiv Trening (Norway) - - NYHETER - Kilde: Euro­pean Jour­nal of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy

Te er bra for mer enn vondt i hal­sen. I en ny stu­die del­te fors­ker­ne over 100 000 ki­ne­se­re opp i to grup­per: en som drakk te minst tre gan­ger i uka, og en som ik­ke gjor­de det. Et­ter sju år vis­te te­drik­ker­ne 20 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for hjerte­in­farkt og 15 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for tid­lig død. Et­ter yt­ter­li­ge­re fem år had­de for­skjel­len økt, og te­drik­ker­ne vis­te nå en 39 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for hjerte­in­farkt og 29 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for tid­lig død.

Iføl­ge fors­ker­ne er det en anti­ok­si­dant i teen som styr­ker hjer­tet og krets­lø­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.