STEP-UPS

Aktiv Trening (Norway) - - GUIDE -

Du tre­ner: Lår og rum­pe.

Slik gjør du: 1 Stå foran en stol el­ler lig­nen­de. Se­tet skal ik­ke va­ere høy­ere enn kne­høy­de. Stram ma­gen og ba­ken, og løft det ene bei­net opp på sto­len, slik at hele fo­ten er in­ne på se­tet. 2 Press ned haelen på den for­res­te fo­ten, og gå opp på sto­len i en eks­plo­siv be­ve­gel­se. Før det ba­kers­te bei­net opp så lå­ret er vann­rett, og senk deg ned til gul­vet igjen i en kon­trol­lert be­ve­gel­se. Når du står foran sto­len igjen, gjen­tar du øvel­sen, men med mot­satt bein.

Trekk skul­der­bla­de­ne sam­men i øvers­te po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.