BURPEES

Aktiv Trening (Norway) - - GUIDE -

Du tre­ner: Mage, rum­pe, bryst og ar­mer.

Slik gjør du: 1 Stå med skul­der­bred­des av­stand mel­lom føt­te­ne.

2 Bøy deg fram­over, og plas­ser hen­de­ne i gul­vet foran deg. 3 Hopp til­ba­ke med føt­te­ne, så du blir lig­gen­de med stra­ke ar­mer.

4 Bøy al­bu­ene, og senk krop­pen til brys­tet er rett over gul­vet. 5 Press deg opp igjen i stra­ke ar­mer.

6 Hopp fram­over, så føt­te­ne kom­mer un­der deg. 7 Hopp så høyt du kla­rer, mens du strek­ker ar­me­ne rett opp over ho­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.