4

Aktiv Trening (Norway) - - NYHETER -

LØP ET AN­NER­LE­DES LØP

Vil du gi deg selv en opp­le­vel­se, tes­te for­men el­ler få opp mo­ti­va­sjo­nen ved å ha noe å tre­ne mot, så meld deg på et løp. Høy­se­son­gen for mo­sjons­løp er van­lig­vis mai og juni, samt au­gust og sep­tem­ber, så det bør va­ere en del å vel­ge mel­lom – alt fra de tra­di­sjo­nel­le as­falt­lø­pe­ne til mer spe­si­el­le løp der fo­ku­set først og fremst er på opp­le­vel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.