MARKA­GRAM

Aktiv Trening (Norway) - - FART, GRUS OG FUGLEKVITT­ER -

Det­te er kan­skje mer et spe­si­elt event enn et ritt, men det er li­ke­vel knall­hardt, på fle­re må­ter. Ikke bare skal man syk­le 250 km, in­klu­dert 5500 høyde­me­ter, på grus­vei­er og -sti­er i Oslo­mar­ka, det skal skje om nat­ta, fra sol­ned­gang til sol­opp­gang, og du har 13 ti­mer på deg. Som en hyl­lest til den mør­ke de­len av norsk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.