Aktiv Trening (Norway) - - AN­MEL­DEL­SER -

GripGrab har spe­sia­li­sert seg på funk­sjo­nelt til­be­hør til syk­ling og lø­ping, og et av de ny­es­te pro­duk­te­ne er Free­dom Knit­ted, et par gans­ke spe­si­el­le strik­ke­de hans­ker uten fin­ger­tupp. Hans­ke­ne er strik­ket i mykt, syn­te­tisk re­sir­ku­lert stoff, og i hele hånd­fla­ten er det lagt si­li­kon­par­ti­er for å sik­re et fast grep rundt syk­kel­sty­ret. Ofte gjør et slikt fast ytre grep at hen­de­ne glir på de glat­te fib­re­ne på inn­si­den av hans­ke­ne, men her er det løst ved at det også er si­li­kon­be­legg på inn­si­den. Det fun­ge­rer fint, og man opp­le­ver ikke å «skli» rundt i hans­ke­ne. Men det strik­ke­de stof­fet er vel­dig flek­si­belt, og det gir en litt løs fø­lel­se. Det er ab­so­lutt kom­for­ta­belt, men uten den fas­te støt­ten stram­me syk­kel­hans­ker som re­gel gir. Der­for er Free­dom best eg­net til for ek­sem­pel lan­ge gra­vel­tu­rer, by­syk­ling og små­kjø­li­ge løpe­tu­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.