Aktiv Trening (Norway)

FLERE PROTEINER HJELPER HJERTET

-

Et kosthold med mye proteiner gir ikke bare kraftige biceps og markert vaskebrett, det styrker også den store hjertemusk­elen. Det viser en ny stor undersøkel­se blant 100 000 amerikaner­e. Der fant forskerne ut at dem som spiste mest protein hadde 8–10 prosent lavere risiko for å utvikle hjerteflim­mer enn dem som spiste minst protein. Forskerne bak undersøkel­sen anbefaler å spise protein til alle måltider og å spise 58–74 gram protein om dagen, noe som tilsvarer cirka 0,9 til 1 gram protein per kg kroppsvekt.

Kilde: JACC

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway