Aktiv Trening (Norway) - - STOR­TEST -

Vil du gå ned i vekt, bør du re­du­se­re ka­lori­inn­ta­ket og gjer­ne karbo­hy­dra­te­ne i form av brød, ris og pas­ta.

Har du en be­ten­nel­se i form av for ek­sem­pel art­ro­se, høyt ko­les­te­rol el­ler be­last­nings­ska­der, vil du ha nyt­te av mer kål, ba­er, avo­ka­do, nøt­ter og sun­ne ol­jer.

Er du gra­vid, tren­ger du i pe­rio­der fle­re ka­lo­ri­er og be­stem­te vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.