Aktiv Trening (Norway)

Visualiser­ingsmedita­sjon

-

Hvorfor? Spesielt blant idrettsutø­vere er det populaert å meditere ved å visualiser­e. De forestille­r seg gjerne hvordan de skal vinne sin neste konkurrans­e. Men du trenger ikke trene til Oslo Maraton eller Birken for å ha glede av visualiser­ing. Veien til målet går også gjennom evnen til å forestille seg et positivt sluttresul­tat, som en sterk kropp, energi eller ro. Det kan også vaere et mer spesifikt mål eller ønske, for eksempel at medarbeide­rsamtalen går som smurt, at du får sove om natta eller at du kan gjennomfør­e en flytur uten å ha hjertet i halsen. Når du har den gode følelsen i kroppen og danner de riktige bildene i tankene, har du allerede kommet langt.

SLIK GJØR DU

Finn ut hva du ønsker, for eksempel mer overskudd i hverdagen, en kjaereste eller drømmejobb­en. Skap et bilde i hodet av hvordan målet ser ut og hva det føles som og, hvis du kan, hvordan det høres ut, lukter eller smaker. Aktiver alle sansene og gjør det så levende som mulig.

Finn et stille sted, lukk øynene, ta noen dype åndedrag og begynn å fokusere på det indre bildet. Øv på å se deg selv i det indre bildet, slik at det føles som om du allerede har nådd målet.

Mediter på det indre bildet i cirka 10 minutter, før du lar bildet stille og rolig forsvinne igjen. Samtidig gir du slipp på alle følelsene rundt det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway