Aktiv Trening (Norway)

RIKTIG BALANSE.

-

Finn den perfekte intensitet­en i styrketren­ingen, slik at du verken trener for lett eller for tungt.

Å få musklene til å vokse og bli sterkere krever flittig innsats i styrkeloka­let. Men det betyr ikke at du bør trene deg helt i senk hver gang og aldri unne deg en pause. Nøkkelen til å lykkes er å finne en gyllen middelvei, der du trener hardt nok til å få en positiv utvikling uten å presse kroppen mer enn den tåler.

Mer er ikke alltid bedre når det gjelder trening. Når du vil ha mest mulig ut av tiden du bruker på treningsse­nteret (og hvem vil ikke det?), må du både vite når du bør øke intensitet­en og når du bør holde igjen litt. For på samme måte som at du kan glemme alt om synlige og merkbare resultater hvis du trener for sjelden og aldri virkelig presser deg selv, kan også for hyppig og hard trening ende opp med å ødelegge utviklinge­n. Så hvordan finner du den riktige balansen – den perfekte treningsme­ngden, som gir deg nøyaktig det utbyttet av styrketren­ingen du drømmer om?

For det første er det viktig å vaere klar over at kroppen lynraskt venner seg til en gitt belastning, så et av styrketren­ingens viktigste prinsipper er progresjon. Det betyr at du hele tiden bør utfordre kroppen med enten flere øvelser, flere sett, flere repetisjon­er, tyngre vekter eller nye måter å trene på. Som nybegynner med vektene vil musklene trolig vokse naermest uansett hva du bruker dem til. Selv kondisjons­trening har man sett gi muskelveks­t i starten av en treningska­rriere. Men etter noen få måneders trening skal det mer til. Har du trent i mange år, skal det faktisk ganske mye trening til for at musklene skal fortsette å vokse. Det er her det for alvor begynner å bli en utfordring å finne riktig balanse. For progresjon­en kan også gå for langt, slik at du kommer opp i en treningsme­ngde som stikk i strid med hensikten ender opp med å hemme utviklinge­n.

Har du trent i mange år, skal det faktisk ganske mye trening til for at musklene skal fortsette å vokse.

Samme resultat med mindre innsats

Flere studier har vist at for mye trening ender opp med å bli kontraprod­uktivt. I en av disse studiene, offentligg­jort i Medicine & Science in Sports & Exercise, satte forskerne en gruppe kvinner til å ta enten 5, 10, 15 eller 20 sett i uka på ulike muskelgrup­per. Der fant man klart større muskelveks­t og økt styrke hos deltakerne som hadde trent med 5–10 sett, sammenlign­et med dem som hadde tatt 15–20 sett.

I en annen studie, fra The Journal of Strength and Conditioni­ng Research, undersøkte forskere en rekke veltrente personer, som var vant til å ta 12 sett i hver muskelgrup­pe. I løpet av en 10-ukers periode ble en gruppe av deltakerne satt til å redusere treningen til 3 eller 6 sett, mens resten fortsatte som tidligere. Det viste seg at deltakerne oppnådde like gode resultater, både målt på muskelveks­t og styrke, med den lavere treningsme­ngden. Forskerne undersøkte også forholdet mellom testostero­n og stresshorm­onet kortisol i blodet hos deltakerne, og der gjorde deltakerne med 12 sett det konsekvent dårligere enn dem som hadde gått ned på treningen. Dette tolket forskerne som et tegn på at 12-sett-deltakerne led av overtrenin­g og mangelfull restitusjo­n.

Risiko for skader

For mye trening kan altså bremse framgangen, og det kan også øke risikoen for at du blir skadet, noe som igjen kan bety at du må ta pause fra styrketren­ingen eller ikke kan trene bestemte kroppsdele­r på flere måneder.

Heldigvis er det mulig å tilpasse treningen, slik at du verken trener for hardt eller for lett, hvis du bare kjenner de viktigste faktorene du bør vaere oppmerksom på. På de neste sidene hjelper vi deg med å finne den optimale treningsme­ngden og få mest mulig ut av tiden på treningsse­nteret.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway