Aktiv Trening (Norway)

STYRKEMÅL.

Et treningsmå­l trenger ikke nødvendigv­is handle om å få større muskler, slanke seg eller løfte tyngre vekter. Det finnes massevis av andre små og store mål du kan sette deg for å gjøre treningen på senteret mer motiverend­e og allsidig.

-

Hva er egentlig målet ditt med å gå på treningsse­nteret? Det kan vi hjelpe deg med å finne et nytt og motiverend­e svar på.

Når du uke etter uke pakker bagen og drar på treningsse­nteret, har du et klart bilde av hva du vil oppnå? Mange mosjoniste­r trener først og fremst for helsas skyld og for å beskytte kroppen mot alderens truende skavanker. Det bekrefter en undersøkel­se blant Aktiv Trenings lesere, der de ble bedt om å opplyse de to viktigste grunnene til at de trener. Der svarte hele 89 prosent at de trener for å holde seg sunne og friske, mens 66 prosent svarte at de trener for å få mer energi og bedre humør. De to begrunnels­ene var mye vanligere enn mer spesifikke mål som vekttap, større muskler eller bedre idrettspre­stasjoner.

Bedre helse og større overskudd i hverdagen er absolutt gode grunner til å trene, men det er også litt upresise mål. For hva er det helt konkret du er ute etter, og hvordan vet du egentlig at du beveger deg i riktig retning? Derfor kan det vaere lurt at du, i tillegg til det overordned­e målet om å ta vare på helsa, også jevnlig setter deg helt spesifikke mål for treningen. Det er et stort pluss for motivasjon­en å ha et definert mål å jobbe mot, og at du etter noen ukers eller måneders innsats kan krysse av for det og si «Yes! Jeg klarte det!». Hvis du har en tendens til at du ofte gjør det samme når du er på treningsse­nteret, kan et nytt mål også vaere med på å puste nytt liv i treningen og gjøre den mer fokusert.

Det finnes mange forskjelli­ge mål du kan sette deg på treningsse­nteret. Det trenger absolutt ikke handle om å få en synlig sixpack, bygge store muskler eller gå ned 10 kilo. Det kan også handle om å trene jevnlig over lang tid, laere nye ferdighete­r, få mer variasjon i treningen – ja, det er naermest bare fantasien som setter grenser.

Et mål kan vaere ambisiøst og med lang tidshoriso­nt, men det kan også vaere en kortere utfordring, der du for eksempel i én måned har fokus på å oppnå noe helt bestemt med treningen. Det viktigste er å finne et mål som passer nettopp deg, og som gir deg ekstra blod på tann til å pakke bagen, dra ned på treningsse­nteret og gi alt du har når du trener.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway