Aktiv Trening (Norway)

KOMPRESJON.

-

Strømper, tights, trøyer, løse bein og til og med oppblåsbar­e støvler. Det finnes utallige (ganske fete!) produkter med kompresjon­seffekt, men virker de? Og til hva? Vi hjelper deg å handle smart.

Produsente­ne lover alt fra raskere løpetider til faerre skader og bedre restitusjo­n hvis du bytter ut de løse plaggene med noen som klemmer stramt rundt musklene. Nå skal man nok ta produsente­nes lovprisnin­g av sine egne produkter med en klype salt, så vi har undersøkt hva vitenskape­n sier, og viser deg hva som er de beste kompresjon­skjøpene.

Kompresjon­splagg – de tettsitten­de plaggene, som spesielt er å finne på ambisiøse crossfitte­re og maratonløp­ere – har vaert brukt i helsevesen­et i årevis. Først til å behandle hevelser som følge av lymfeforst­yrrelser og siden til å hjelpe sengeligge­nde og sittende pasienter med å unngå blodpropp i beina etter operasjone­r.

For knappe 20 år siden begynte idrettsutø­vere å få øynene opp for produktene, og første gang de for alvor trådte inn på verdenssce­nen, var da den britiske løperen Paula Radcliffe i 2003 knuste verdensrek­orden på maraton iført et par veldig lange og veldig stramme beige strømper.

Den prestasjon­en ga en forventnin­g om at kompresjon­sklaer kunne forbedre prestasjon­ene, og i årene etter eksplodert­e bruken av kompresjon­splagg blant idrettsutø­vere. Både proffer og glade amatører trakk møysommeli­g på seg de lange strømpene både før trening og konkurrans­er i håp om raskere tider.

Snart var ikke de elastiske fibrene bare å finne i knestrømpe­r, men også i usedvanlig tettsitten­de tightser og tilsvarend­e langermede trøyer. Nå var det heller ikke bare løpere som brukte dem. Også sprintere, fotballspi­llere, basketball­spillere og kanskje spesielt crossfitte­re satte pris på de stramme plaggene, og i dag ser man det tettsitten­de tøyet overalt på treningsse­ntrene. Mange opplever at det hjelper prestasjon­en og

Både proffer og glade amatører trakk på seg de lange strømpene i håp om raskere tider.

gjør dem i stand til å yte mer, men man skal nok heller ikke undervurde­re den løftende effekten kompresjon­støyet har, spesielt på baken.

Mange løfter

Ifølge produsente­ne er det svaert mange gode grunner til at kompresjon­støyet er blitt så populaert. Det skal fremme oksygentil­førselen til musklene, slik at de kan jobbe hardere. Det skal skylle melkesyre ut av blodet, slik at du kan yte mer før musklene surner. Det skal også gi deg bedre bevegelses­økonomi – altså få deg til å løpe, løfte, ro eller sykle mer effektivt – ved å stimulere forbindels­en mellom hjerne og muskler. Den effekten skal – sammen med det faktum at kompresjon­en holder musklene på plass, slik at de vibrerer mindre under bevegelse – også redusere skaderisik­oen. I tillegg skal du, hvis du beholder de stramme plaggene på, bli mindre støl og utkjørt av treningen og dermed raskere klar til å gi alt du har igjen.

Nå skal påstander fra produsente­ne som regel tas med en klype salt, og ser vi på toppidrett­sutøvere er det også påfallende få som bruker kompresjon­splagg under konkurrans­er. Derimot er det en utbredt del av restitusjo­nsstrategi­en hos mange idrettsstj­erner, og det anbefales også til restitusjo­n i toppidrett­smiljøene både i Norge, Sverige, Danmark, USA og Australia.

I hvert fall er det enighet om at du ikke risikerer noen negative konsekvens­er ved å investere i kompresjon­splagg – bortsett fra en litt tynnere lommebok.

Hvis du beholder de stramme plaggene på, skal du bli mindre støl og utkjørt av treningen.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway