Aktiv Trening (Norway)

MEDISIN KAN GI MINDRE EFFEKT AV TRENING

- Kilde: Københavns Universite­t

Mange pollenalle­rgikere tar antihistam­in for å begrense symptomer som nysing, rennende nese og kløende øyne. Men et høyt inntak av antihistam­in kan også begrense de positive effektene av trening, viser en studie. Forskerne satte 28 unge menn til å ta intensiv sykkeltren­ing i 6 uker. Halvparten av deltakerne ble samtidig behandlet med antihistam­in, mens resten av deltakerne fikk placebo uten noen virkning. Etter de seks ukene med hard intervallt­rening var det bare liten eller ingen forbedring av kondisjone­n hos mennene som fikk antihistam­in. Mennene i forsøket fikk riktignok høye doser av to typer antihistam­inmedisin, så det er ikke helt klart hvordan mer normale doser virker på treningsef­fekten.

 ??  ?? Resultatet av forsøket bør ikke få allergiker­e til å unngå å ta antihistam­in når det er nødvendig, understrek­er forskerne.
Resultatet av forsøket bør ikke få allergiker­e til å unngå å ta antihistam­in når det er nødvendig, understrek­er forskerne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway