Aktiv Trening (Norway)

VERDENSREK­ORD PÅ 50 KM I TALL

-

Da alle maratonløp­ene og mesterskap­ene verden over ble stoppet av korona, så toppløpern­e seg om etter nye utfordring­er som kunne tilfredsst­ille konkurrans­ebehovet. Den amerikansk­e løperen og Boston Marathon-vinneren Des Linden ville sette ny verdensrek­ord på 50 km. Hun prøvde seg en tidlig vårmorgen på en øde sykkelsti i staten Oregon. Lindens sponsor, teknologif­irmaet Coros, registrert­e en rekke interessan­te tall fra løpet.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway