Aktiv Trening (Norway)

AKTIV JOBB ERSTATTER IKKE TRENING

- Kilde: European Heart Journal

Kan man gå hjem og legge seg på sofaen etter arbeidsdag­en hvis man har en fysisk krevende jobb? Nei, langt ifra, fastslår en ny stor undersøkel­se, der 100 000 menn og kvinner er fulgt i en periode over 10 år. Jo mer aktive deltakerne var på fritiden, desto lavere risiko hadde de for å bli rammet av alvorlige hjerte- og karsykdomm­er, som for eksempel blodpropp i hjertet. Men personer som var veldig fysisk aktive på jobben, hadde derimot 35 prosent høyere risiko for å bli rammet av hjerteog karsykdomm­er enn dem som ikke hadde en fysisk jobb. Slik var det også selv om man korrigerte for andre forhold som kan påvirke hjertehels­a, for eksempel overvekt og røyking. En av forklaring­ene er at man ofte ikke forbedrer kondisjone­n i en fysisk tung jobb, siden man sjelden får høy puls, men i stedet har en moderat belastning i løpet av hele arbeidsdag­en uten nok tid til restitusjo­n.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway